In de bijlage vindt u de begroting

advertisement
Begroting 2016-2017
Opbrengsten
Ouderbijdrage
Rente
5875,00
5875
Kosten Feesten
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Carnaval
Pasen
Eindfeest
1750,00
400,00
200,00
400,00
500,00
3.250,00
Kosten afscheid groep 8
Kosten afscheid groep 8
250,00
250,00
Kosten sportactiviteiten
Kosten sportactiviteiten
300,00
300,00
Kosten schoolkamp
Kosten schoolkamp
975,00
975,00
Kosten schoolreis
Kosten schoolreis
200,00
200,00
Algemene kosten
facilitaire kosten
Administratiekosten
Representatiekosten
600,00
250,00
50,00
900,00
Dotatie reserveringen
schenking
algemeen
Lustrum
Schoolplein
Resultaat
0,00
Download