Coppens - VB en BR effecten op VK kwaliteit- print

advertisement
19/09/2010
Invloed vermeerdering en broederij op
kwaliteit eendagskuikens
Sander Lourens
Broederij-effecten op embryo-ontwikkeling en
kuikenkwaliteit
VB effecten op uitval eerste week
1
19/09/2010
Embryo-ontwikkeling en kuikenkwaliteit
38 + 2 g
H2O
O2
CO2
+
of
warmte
60 g ei
Embryotemperatuur
32 + 8 g
37,8C = optimaal
2
19/09/2010
Embryotemperatuur (ºC)
40.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
- Evaporatie water
36.5
36.0
Warmte afgifte
- vochtverlies eieren
- luchtbevochtiging
- Warmte overdracht
Warmteproductie (HP)
- temperatuurverschil
- Tijd / ontwikkeling
- warmte-inhoud lucht
- Fysische factoren
- luchtsnelheid
- keren, bewaren
- Biologische factoren
- eigrootte, ras
- Omgevingsfactoren
- temperatuur
- O2, CO2, H2O
Embryotemperatuur (ºC)
40.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
36.5
36.0
Warmteafgifte
Warmteproductie
3
19/09/2010
Gasuitwisseling
Doorlaatbaarheid eischaal
Hoogte
CO2
Concentratie
O2
H2O
+
+
warmte
Luchtdruk
Zuurstofbeschikbaarheid embryo (rode bloed cellen)
Temperatuur verschil
Warmte capaciteit
Lucht snelheid
- gedrag
- temperatuurregulatie
Embryo temperatuur
+
Metabolisme
Kuiken temperatuur
+
- voeren in uitkomstbak
- voeding ouderdieren
- in ovo voeding
??
- voerrestrictie
- verteerbaarheid
- voer structuur
- lichtschema’s
- bezettingsdichtheid
4
19/09/2010
Eendagskuiken is nog niet “af”.
Immuunsysteem
Darmstelsel
Bacteriën in darmkanaal
Temperatuurregulatie
1.
2.
3.
4.
Broedomstandigheden
VB herkomst
1. Immuunsysteem
Witte bloedcellen zijn er nog niet!
Embryologie
Vanuit dooierzak cellen naar beenmerg (stamcellen)
• Voorlopers witte bloedcellen
Scholing in bursa (B cel) en zwezerik/thymus (T cel)
• Aanvang tijdens broedproces
• Grote stroom na de 2e levensdag
5
19/09/2010
2. Darmstelsel
Darmkanaal nog niet “af”
Bescherming van het
darmkanaal
Slijmlaag, gevormd door
slijmbekercellen in de
darm.
Bacteriën
3. Functie darmbacteriën
Beschermen tegen invasie van kwaadaardige bacteriën.
Bezetten van receptoren in de darm.
Laten groeien van de darmcellen
Ontwikkelen van het immuunsysteem
6
19/09/2010
4. Temperatuurregulatie
100.2 ˚F = 37.9 ˚C
Start bepaalt het eindresultaat
uniformiteit, kwaliteit, groei, FCR
Voor vleeskuikens; maar ook voor opfokkoppels!!
Ontwikkeling in de eerste week is het meest belangrijk
Kuikens zijn gefokt op vreetvermogen
organen, immuun systeem moeten dat wel aankunnen!!
7
19/09/2010
Kuikentemperatuur: balans tussen warmteproductie en warmteafgifte
Dag 0
40 gram
Groei
80 g
Dag 7
160 g
120 g
200 g
Groei 2x zo hoog: HP 3-4x zo hoog
HP hoger? Dan ook de HL hoger = afbouwen staltemperatuur
zo niet: kuikentemperatuur omhoog, metabolisme omlaag,
groei omlaag
Zoötechnische factoren op VB niveau
Broedeikwaliteit
Deficiënties van essentiële stoffen in het voer
Voergift en behoefte komen niet overeen
Veterinaire factoren
Virus ziekten
Bacterie- en schimmelziekten
8
19/09/2010
Zoötechnische factoren: broedeikwaliteit
5.0
uitval eerste 14 dagen (%)
4.1
4.0
3.0
2.3
2.0
1.0
0.9
0.0
Schoon
Licht bevuild
Vies
Nesteieren
Effect van bevuilingsgraad van nesteieren op uitval bij de nakomelingen tot 14 dagen leeftijd.
Zoötechnische factoren: voergift en behoefte
Deficiënties in het voer
Voergift en behoefte komen niet overeen
Leeftijd moederdieren
Slecht verenpak
Parasieten (wormen, bloedluizen)
Temperatuur
Ziekte
Stress
………..
Gebrekkige overdracht van essentiële stoffen
Jonge moederdieren: beperkte vetzuurmetabolisme embryo’s
Broedomstandigheden
9
19/09/2010
Zoötechnische factoren: leeftijd moederdieren
3.0
Leeftijd moederdieren:
<35
Uitval eerste week (%)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Vloertemperatuur (ºC)
Effect van vloertemperatuur bij aankomst van de kuikens op uitval in de eerste levensweek,
voor kuikens van moederdieren jonger dan 35 weken en ouder dan 35 weken.
Zoötechnische factoren: leeftijd moederdieren
3.0
<35
Leeftijd moederdieren:
35+
Uitval eerste week (%)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Vloertemperatuur (ºC)
Effect van vloertemperatuur bij aankomst van de kuikens op uitval in de eerste levensweek,
voor kuikens van moederdieren jonger dan 35 weken en ouder dan 35 weken.
10
19/09/2010
Zoötechnische factoren: voergift en behoefte
180
160
Voerbehoefte (g/d/d)
140
120
100
80
productie
groei
onderhoud
60
40
20
0
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
Leeftijd (weken)
Voerbehoefte voor groei, onderhoud en productie gedurende de legperiode
bij vleeskuikenouderdieren (Emous, van 2007).
Zoötechnische factoren: voeren naar behoefte
5
4.6
Uitval nakomelingen d1-36 (%)
4.3
4
3
2.3
2
1.3
1
0
Ross 308
Piek voergift op 80% productie
Ross 708
Piek voergift op 40% productie
Proef De Heus: uitval van nakomelingen afkomstig van moederdieren van 27 weken,
die de piek in voergift (170g) ontvingen bij een broedei dagproductie van 40% of 80%.
11
19/09/2010
Zoötechnische factoren: deficiënties
Cumulatieve uitval nakomelingen (%)
8.0
31 weken; Controle
7.0
31 weken; extra vitaminen
6.0
45 weken; Controle
5.0
45 weken; extra vitaminen
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0
7
14
21
28
35
42
49
Tijd (d)
Cumulatieve uitval bij de nakomelingen van ouderdieren van 31 en 45
weken die wel of geen extra vitamines kregen verstrekt in het voer.
Veterinaire factoren
Virusziekten bij vleeskuikenouderdieren en het effect op hun nakomelingen.
Virusziekten
Primaire
sterfte
Verticale
transmissie
Transmissie
via eischaal
Ziekte mogelijk door
onvoldoende
maternale afweerstoffen
Immuunsuppressie
12
19/09/2010
Veterinaire factoren
Virusziekten bij vleeskuikenouderdieren en het effect op hun nakomelingen.
Virusziekten
Primaire
sterfte
Verticale
transmissie
Transmissie
via eischaal
NCD (pseudo volgelpest)
X
??
??
IB (Infectieuze Bronchitis)
X
IBD (Gumboro)
X
X
X
CAV (Chicken Anaemia Virus)
X
X
X
X
IBH (Inclusion Body Hepatitis)
X
X
X
AE (Trilziekte)
X
X
X
Reo tenosynovitis (+ MAS)
X
X
X
TRT/ART (Rhinotracheitis)
X
X
Ziekte van Marek
X
Aviaire Leucose
X
Ziekte mogelijk door
onvoldoende
maternale afweerstoffen
Immuunsuppressie
X
X
X
X
x (ALV-J)
?? = niet geheel duidelijk of transmissie (verticaal/via eischaal) mogelijk is.
Veterinaire factoren
Bacterieziekten en schimmels bij vleeskuikenouderdieren en het effect
op hun nakomelingen.
Bacterie- en
schimmelziekten
Salmonella
Primaire
sterfte
X
Campylobacter
Verticale
transmissie
Transmissie
via eischaal
X
X
x (zeer gering)
X
Colibacillose
X
??
X
ORT
X
X
??
M. gallisepticum
X
M. synoviae
X
X
X
X
Enterococcen /
Streptococcen
X
??
X
Aspergillosis
X
X
??
Ziekte mogelijk door
onvoldoende
maternale afweerstoffen
Immuunsuppressie
?? = niet geheel duidelijk of transmissie (verticaal/via eischaal) mogelijk is.
13
19/09/2010
Bij toenemen leeftijd VB koppels: meer E-coli, enterococcen
en streptococcen problemen
Isolatie uit beenmerg bij dode embyo’s uit liggenblijvers en
eendagskuikens in de broederij
Verstoorde beenmergfunctie heeft effect op
Vorming en ontwikkeling van stamcellen en bloedcellen / leukocyten
Zuurstofbehoefte van (eendags) kuikens
• Kuikentemperatuur rond de 40.5 C
• CO2 < 2.000 ppm!
Groot effect broederij en vermeerdering op kwaliteit
eendagskuikens!
Hoe ga je daar als vleeskuikenhouder mee om??
Vraag altijd naar de herkomst (kuikenpaspoort?)
Uitval bij vorige koppels zelfde VB
Gezondheidstatus en medicijngebruik?
Grondeieren gebruikt?
Kuikentemperatuur meten en blijven meten!
Ventileren op kuikenniveau!
14
19/09/2010
Ik dank u voor uw aandacht !!
15
Download