Verslag 24 april 2014 - presentatie Duvel

advertisement
HOE WORDT JE HR PROFESSIONAL?
- Geen vaste paden qua opleiding en/of ervaring:
psychologie, rechten, ingenieur, economie, …
- Eigen parcours: een klassiek parcours
∗ opleiding maatschappelijk assistent, personeelsbeleid, HR opleidingen
∗ assistent personeelschef, personeelschef, personeelsdirecteur, HR director,
CHRO, …  (150 -> 2500 wn’s)
- Belangrijk voor elke metier, dus ook HR:
“ Wat je goed kan, doe je graag”.
“ Wat je graat doet, doe je goed”.
- Eigen weg kiezen: werkomgeving, jobinhoud, cultuur/waarden
- Je competencies kennen, onderhouden en ontwikkelen
- Valkuil: te snel kiezen voor een te eng HR pad
vb. rekrutering of sociaal secretariaat
EVOLUTIE HR
Omgeving is sterk bepalende factor:
INTERN (bedrijf zelf): multinational, KMO, overheid
EXTERN (wereld waarin de organisatie zich beweegt)
Duvel 2003
Markt 2003
150 medewerkers
nationaal/Europese groei
1 site nationaal
25% export
waarden en cultuur
kwaliteit, niche, intuïtief,
ondernemerschap
7% groei
EVOLUTIE HR
Duvel 2014
750 medewerkers
6 sites België + 2 USA
waarden en cultuur
kwaliteit, niche, ondernemerschap,
no nonsense, beredeneerd/intuïtief,
autonomie, procedures …
Markt 2014
mondiaal krimpend
60% export
15% groei
DE TOEKOMST
HR Duvel 2003
HR Duvel 2013
administratief/uitvoerend business gelinkt
paternalistisch
behoeftegericht (onderzoek
personeelswelzijn)
generalistisch
specialisatie
centraal
centraal/decentraal
ondersteunend
HR Duvel: de toekomst
business & individu gelinkt
specialistisch & generalistisch
centraal – decentraal
ondersteunend & ontwikkelend
Download