Overzicht items Warmte/koude, Recirculatie, 1000 MWh

advertisement
Overzicht items
Warmte/koude, Recirculatie, 1000 MWh (historie)
Versie: 11-05-2017
Geografische Metagegevens | Provincie Drenthe
Nr:
1
Itemnaam:
WKBS_1000
Itemdefinitie:
Potentiescore
Eenheid:
klasse
Waarden:
Potentiescore; geeft de mate van geschiktheid weer van 0 tot 100, waarbij 100
het meest geschikt is.
Nr:
2
Itemnaam:
COUNT_GRID
Itemdefinitie:
Count_Grid
Eenheid:
numeriek
Waarden:
Geografische Metagegevens | Provincie Drenthe
Download