Verslag voortraject waarden LV

advertisement
Strategie
2015-2019
2019
DAG 1:
Missie :
WAAR WE VOOR STAAN
Waarom bestaan we, toegevoegde waarde,
Waarin onderscheiden we ons?
Visie :
WAAR WE VOOR GAAN
Wat we willen bereiken? Doel?
Een realistische dagdroom
Waarden :
WAAR WE ACHTER STAAN
Belangrijke voorwaarden
Slide 4
DAG 2:
Strategie Beleid :
WAT WE DOEN?
Strategie Organisatie:
HOE WE HET DOEN?
Slide 5
MISSIE
“Vanuit
het
Europese
en
globale
Vlaamse kader bouwen we mee aan een
toekomstgericht
landbouwen
visserijbeleid.
We
zorgen
voor
een
kwaliteitsvolle
dienstverlening aan de Vlaamse
agrovoedingsketen
met
prioriteit
voor de primaire producent.”
Hoe tot de visie gekomen?
Opdracht 1: Ontwerp als groep de cover story
BEELD
COVER
Stakehold
ers?
Impact op de
maatschappij?
Imago , waar
geloven we in?
Quote
KRACHTIGE TITEL COVER
Wat zegt
de burger?
Twee
randartikelen
• Burger
• Sector
• Minister
Kort centraal
artikel
5 groepjes  5 covers
Voorstellen en elementen kiezen
Onze visie
Hoe tot de waarde gekomen?
Waarden: Lotusbloem
• 4 waarden: Openheid, Daadkracht, Wendbaarheid,
vertrouwen
• Wat betekent deze waarde voor ons
– Intern
– Extern
– Leidinggeven
• Nadien 1 baseline
Onze waarden
Openheid
– “Open Dialoog.”
Open
Dialoog
Daadkracht
– “Durven beslissen
en consequent vooruit.”
Onze waarden
Vertrouwen – “Op ons kan je rekenen.”
Wendbaarheid – “Veerkrachtig in
een veranderende omgeving”
Veerkracht !
TO DO - natraject
• uitrol naar medewerkers
departement…
– Praat erover, lees erover, volg mee en geef
zeker je input
– …….
De deelnemers
Download