Kosten - Gemeente Valkenburg aan de Geul

advertisement
VLEERMUIZEN EN ACTIVITEITEN
IN GROEVEN
Stand van zaken en hoe verder.
Raadscommissie EFTR d.d. 22 maart 2017
Doel




Achtergrond en nuances
Onjuiste beeldvorming voorkomen
Verklaring kosten
Rol gemeente in 2017?
Vooraf




Onontgonnen terrein
Complex (technisch, juridisch en bestuurlijk)
Veel partijen
Niet alleen kerstmarkten
Aanleiding



Dig out the gems
Handhavingsverzoek
De Wet natuurbescherming!!!
Toestemming provincie nodig



In geval van activiteiten in groeven in
aanwezigheid van vleermuizen
Soortenbescherming: soort moet in stand blijven
Gebiedsbescherming: gebied met vleermuizen
moet worden beschermd
Bijzonderheden







Uniek in Nederland
Soortenbescherming versus
gebiedsbescherming
Verschillende toetsingscriteria
Criteria overlappen elkaar
Verschillende instrumenten
Natuurbescherming heeft bij bevoegd gezag
geen prioriteit
Weinig specialisten (ecologen en juristen) in
Nederland
Aanvraagstrategie







Aanvragen namens organisatoren kerstmarkten en cave
experience
Vanwege benodigde specialistische kennis en contact
met bevoegd gezag
Discussie tussen ecologen vermijden
Verschillende deskundigen bij aanvraag betrekken
Verzoeker om handhaving bij aanvraag betrekken
Bevoegd gezag overtuigen van onduidelijkheid
Onduidelijkheid oplossen door monitoring
Problemen






Veel onderzoek nodig in korte tijd
Overtuigen provincie en minister
Handhavingsverzoek vermijden
Publiciteit vermijden
Snel uitvoeren fysieke maatregelen
Voorwaarde provincie (Bravo)
Resultaat in 2016








Toestemming minister verkregen
Ontwerp-toestemming van provincie
Zienswijze tegen onderdeel Bravo
Hoge kosten
Opbouw kerstmarkten 4 dagen later dan normaal
Geen handhavingsverzoeken en dus geen rechtzaken
Nauwelijks publiciteit
Strategie gelukt mede door inzet bestuur
Kosten





€ 186.000 in 2016
Nog minstens € 62.000 in 2017
Verdere kosten afhankelijk van standpunt raad
en provincie
Brandveiligheid
Verhaalbaarheid kosten
Hoe verder in 2017?





Monitoringsgegevens
Vergunningaanvraag?
Beheerplan?
Generieke vrijstelling?
Kosten(verhaal)
Nogmaals het doel




Achtergrond en nuances
Onjuiste beeldvorming voorkomen
Verklaring kosten
Rol gemeente in 2017?
Slot
Vragen?
Download