Wat ? Een laagdrempelig consultpunt, waar - Sint

advertisement
Hoe ?
Na een korte telefonische screening bij aanmelding,
volgt de uitnodiging voor een eerste gesprek binnen
de week in één van de vestigingen.
Vervolgtraject:
Wat ?
Een laagdrempelig consultpunt, waar ouderen met
psychische problemen
terecht kunnen voor een eerste inschatting en
diagnostiek. Multidisciplinair overleg voorziet ook in
professioneel advies en verdere oriëntatie.
Exclusie: geen zuivere informatievragen, geen
spoedeisende zorg.
• Cognitieve screening
vb. vermoeden beginnende dementering.
Het neuropsychologisch onderzoek verloopt in
fasen, afhankelijk van noodzaak tot uitbreiding.
Dit kan ambulant, of bij meer complexe
problematiek (comorbiditeit depressie, beeldvorming, polyfarmacie, …) ook residentieel
korte opname op eenheid ouderen SJP).
• 60+ team (CGG Largo + CGG Mandel en Leie):
aanbod van gesprekken
(individueel of met/in context).
• Consultatie bij dr. Verbrugghe.
• Alles gebeurt in samenspraak met de huisarts.
‘Huis-in-de-Stad’
Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22, 8800 Roeselare
Donderdag van 13 tot 17 uur
CGG Mandel en Leie - vestiging Tielt
Grote Hulststraat 55 bus 4, 8870 Tielt
Maandag van 13 tot 17 uur
051 43 41 07
iedere werkdag van 8 tot 17 uur
Download