Finland studiereis

advertisement
Studiereis
Finland
Dagblad Trouw, 12 -12-12
.
onderwijssysteem
Bouwstenen van het Finse onderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vertrouwen
Gelijkheid
Verantwoordelijkheid
Veiligheid
Rust
Regels
Intrinsieke motivatie
Opvallende zaken
1. Vrij toegankelijk, geen kosten
2. Boeken, materialen, gezondheidszorg, maaltijden, transport
3. Curriculum / systematisch onderwijs met duidelijke
streefdoelen
4. Voortdurend (wetenschappelijk) onderzoek naar
verbeteringen
5. Geen Cito of methode-gebonden toetsen
6. Geen invloed van minister
7. Specifieke SO, kinderen met leerproblemen worden
opgevangen op de primary school; 30% van de leerlingen
krijgt extra ondersteuning
Weinig ruis en afleiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geen inspectie, “ouders zijn onze inspecteurs”
Leerkracht is 24 uur bereikbaar voor de ouders
Groepsgrootte: 16 tot 25 leerlingen
Heel lange zomervakantie, 667 uur lestijd per jaar
Lesdag van 08.30 – 14.00 uur
Klassenassistenten
Creatieve vakken, speciale leerkrachten
Veeltalig: Fins en Zweeds als moedertaal, daarnaast Engels. Russisch,
Frans en Duits als keuzetalen
ICT gebruik
1. Laptop, PC, tablet of smartphone worden ruim ingezet vanaf hoogste
groepen van de Primary School
2. In de beginjaren van de Primary School weinig tot
geen ondersteuning van PC-gebruik door leerlingen
3. In Secondary School spelen smartphones grote rol
als woordenboek of zoekinstrument
4. Eigen zoektocht naar informatie, leerling mag thuis
inloggen om iets af te maken
5. Elke leerling werkt met eigen portfolio
6. Inzet computer bij begrijpend lezen en het uitwerken van opdrachten
Tenslotte
1. Universitair opgeleide leerkrachten: zonder 5-jarige
masteropleiding kom je niet voor de klas
2. Finland creëert denkers, Nederland doeners
3. Meedenken met het curriculum
4. Werkzaam en dan blijven leren
Download