PPW8_1a

advertisement
Gemaakt door: Maikel Kok
Klas: LO42c







Soorten technieken
Slagvastheid
Vlambaarheid
Vervormingstemperatuur
Weersomstandigheden
Moleculaire gewichtsverdeling (GPC)
Meltindex

Slagvastheid*

Buigsterkte

Durometer Hardheid

Vlambaarheid*

Samendrukking

Izod, Charpy, Slag-Impact

Vervormingtemperatuur*

Thermische uitzettingscoëficiënt (TMA)

Warmte veroudering*

Verwering (UV degradatie)*

Glasovergan, kristalliniteit (DSC)Vulstoffen analyse (TGA)

Polymeer Identificatie (FT-IR)

Moleculaire gewichtsverdeling (GPC)*

Inherente/Intrinsieke Viscositeit

Melt Flow Rate/ Capillaire Rheometrie

Spuitgieten van ASTM Test Monsters

Additieven analyse

Meltindex*




Monster breken met een pendule
Klein 6,35 cm (bij bros materiaal)
Lang 9,53 cm (nauwkeuriger)
Inslag energie wordt gemeten

Het materiaal wordt verbrand

Voorbeeld



Thermoplasten
Temperatuur wanneer het begint te
vervormen
Lijkt op een smelttrajekt


Warmte veroudering
Verwering (UV degradatie)
◦ Kijken hoe het reageert op weersomstandigheden
Start
1.500 uur
UV Licht
3.000 uur
UV Licht



Molmassa bepalen
Probleem: isomeren
GPC = Gel permeation chromatography


Thermoplasten
Aantal gram wat door een buis stroomt
◦ In tien minuten tijd
◦ Bij een constante temperatuur
◦ Bij een constante druk

Voorbeeld:
◦ 4 gram = 4 M.I.
◦ 30 gram = 30 M.I.

Hoger getal = Lagere viscositeit


Soorten polymeer identificatie
Methodes besproken

Vragen?
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards