temperatuur en warmte Floating Topic warmte 1. het begrip warmte

advertisement
1. het begrip warmte
thermische evenwicht
warmtebalans
energie opgeslagen in een lic haam
2. het begrip inwendige
energie
Temeratuur
Inwendige enegie
Warmte
3. Samenhang van de begrippen
4. de c alorimeter
warmte
A. Verband tussen de warmte Q en de
temperartuur T bij versc hiilende massa's m.
B. De specifieke warmtecapaciteit c .
Floating Topic
De specifieke warmtecapaciteit v e stof is de
hoeveelheid warmte die nodig is(afgestaan wordt) om
1 kg van die stog 1 K in temperatuur te doen
stijgen/dalen.
5. Meten van warmtehoeveelheden
C. Berekenen van de warmteheoveelheis Q
mechanismen van energietransport:convectie
warmte capaciteit van een calorimeter
1. warmtecapaciteit van een
calorimeter
temperatuur en warmte
bepaling van de spec ifieke
warmtecapaciteit van vaste
stoffen, vloeistoffen en gassen
is de vorm van energiet ransport
waar bij geen materie nodig is om zicht
voort te planten
A. emissie (uitstraling)van warmtestraling
- aard van het oppervlak
B. absorptie (opnemen)van warmtestraling
- aard van het oppervlak
2. Bepaling van de specifieke warmtecapaciteit
van een stof
thermisc h evenwic ht
opgenomen t hermisc he energie = afgest ane
thermic he energie
1. Even opfrissen: straling
2. Energie door een lic haam
uitgestaald en geabsorbeerd
3. bepaling van de temperatuur van een
gloeiend voorwerp
mec hanismen van energietransport:straling
4. Energie door een lichaam weerkaatst en
doorgelaten
A. Vaste stoffen
° isolatoren
B. Vloeistoffen
° zijn slec ht e warmtegeleiders
1.Even opfrissen:
geleiding bij vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
C. Gassen
° slechte warmtegeleiders.
(vb: isomo
Mechanismen van energietransport:geleiding
2. Verklaring
3. Warmtegeleidingscoëffiënt
Download