Economische en budgettaire situatie Aruba

advertisement
Economische en budgettaire
situatie Aruba
6 januari 2009
Inhoud
• Economische kerngegevens
• Openbare financiën
– Inkomsten
– Uitgaven
– Schuld
• Financiële crisis
Economische kerngegevens
Economische indicatoren
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
BBP (Afl. mln.)
Reële groei BBP
Inflatie
3618
0,5%
3,7%
3983
7,4%
2,5%
4159
1,0%
3,4%
4334
0,6%
3,6%
4696
2,1%
6,1%
4867
0,9%
8,6%
4925
-1,2%
4,7%
Bevolking (in dzd)
BBP per hoofd (Afl.)
95076
38054
97658
40785
100629
41330
102817
42153
103980
45163
-
-
-
-
Werkloosheid
7,8%
7,3%
6,9%
Bron: t/m 2007: CBA, CBS. 2008 en 2009: voorspellingen Directie Economische Zaken
• Inflatie 2007: BBO, energie- en voedselprijzen, euro
• Inflatie 2008: energie- en voedselprijzen, euro
• Prognose 2009: Groei daalt/wordt negatief,
voornamelijk door verwachte daling toerisme
Economische kerngegevens
Indicatoren toerisme
2006
Groei visitor nights
-3,9%
Groei bestedingen toerisme
-1,9%
Groei opbrengsten toerisme
-1,8%
Bron: Directie Economische Zaken
2007
11,2%
13,3%
9,6%
2008
5,1%
9,6%
10,5%
2009
-3,7%
-8,7%
-7,6%
• 2008 nog sprake van groei, in 2009 wordt
negatieve groei toerisme verwacht
Openbare financiën
Overheidsfinanciën
2006
2007
2008
2009
1. Totale ontvangsten
wv. Belastingontvangsten
wv. Niet-belastingontvangsten
985,2
850,2
135,0
1034,0
882,2
151,8
1154,4
996,3
158,1
1174,1
1013,1
161,0
2. Uitgaven
1097,6
1091,2
1160,3
1180,8
7,1
21,3
19,8
19,9
4. Bruto-financieringssaldo
-119,5
-78,4
-25,7
-26,6
5. Mutatie openstaande betalingsverpl.
159,4
192,7
0,0
0,0
3. Netto-kredietverlening
6. Financieringssaldo
-43,3
-111,7
-25,7
in % BBP
-1,0%
-2,4%
-0,5%
2006-2007 CBA rapportage tweede kwartaal 2008, 2008 en 2009 obv begroting
-26,6
-0,5%
Openbare financien
• Ontvangsten
– Aandachtspunt, ook in kader van financiële
crisis
– 2009 reeds conservatief geraamd in begroting
• Uitgaven
– Stabiel, circa 24% BBP in alle jaren
• Financieringssaldo 2009: -0,5% BBP (kasbasis)
Actuele budgettaire uitdagingen
• Overheidsfinanciën ontwikkelen zich in de goede richting
• Wel enkele aandachtspunten:
– AZV (ziektekostenverzekering)
– Ambtenarensalarissen
– Pensioenherziening
Schuld in % BBP
Financiële crisis
• Gevolgen voornamelijk via toerisme
• Financiele sector grotendeels ontzien
• Maatregelen:
– Investeringen (o.a. toerisme)
– Schuldsanering
• Schept o.a. financiële ruimte om eventuele
tegenvallers op te vangen
– Verkorting betalingstermijn overheid
• Liquiditeitsinjectie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards