Schakelpropedeuse - Roelof van Echten College

advertisement
Schakelpropedeuse
In 4 jaar van vmbo 3 naar HBO
Samenwerking



Alfa College (MBO)
Stenden University (HBO)
Roelof van Echten College
Van vmbo 3 naar HBO in 4
jaar






Schakelpropedeuse
Doorlopende leerlijn
Na klas 4 in 2 jaar MBO-niveau 4
Klas 3 en 4: intersectorale programma
(ISP)
Competentiegericht onderwijs (uitleg
volgt)
Projectmatig werken
Van vmbo 3 naar hbo in 4 jaar

HAVO
OF

Theoretische Leerlijn +
schakelpropedeuse
HBO
MBO
schakel
Junior Account
Manager (2 jaar)
HAVO
MBO 3/4 jaar
Het verschillend ispprogramma (klas 4)




Module Excel
Sectorwerkstuk
Sport en bewegen
Industrie en
Vormgeving
Sport en bewegen
 Industrie en
Vormgeving
 Module Excel (thuis)
 Sectorwerkstuk
(thuis)
 Schakelpropedeus
‘Jong ondernemen’

Schakel – klas 4 - isp

Extra module: jong ondernemen
Vakdocent van Alfa College
Ondernemersvaardigheden
Zie ook site: www.jongondernemen.nl

Eind vierde klas: certificaat



Schakels
- Klas 4 (Theoretische Leerlijn):
ISP: extra module ‘jong ondernemen’
-
MBO – 2 jaar: brede economische
opleiding: Junior Account Manager
(mogelijkheid om in het laatste jaar MBO propedeuse HBO te behalen)
-
HBO (alle!)
Wie komen er voor in
aanmerking? Criteria (1)





Samenwerken
Plannen/organiseren
Ondernemingsgeest
Bereid om extra tijd in school te
investeren
toekomstverwachting
Criteria (2)



Beroepshouding
Studievorderingen voldoende (alle
vakken)
Geen (grote) achterstanden
Procedure





Voorlichting leerlingen - decaan
Voorlichting ouders - decaan
Sollicitatiebrief schrijven in mei:
inleveren bij dhr.Veldhuis
Juni
Na zomervakantie 2010: aan de slag
Alfa College in 2 jaar





Een brede commercieel-economische
opleiding
Tweejarig traject
Voorbereiding op studie HBO
Diploma: Junior Account Manager
Niveau 4 diploma
Junior Account Manager


1.
2.
3.
Brede commercieel-economische
opleiding
kerntaken:
Marketing en planning
Sales
Relatiebeheer
Competenties






Aansturen
Begeleiden
Samenwerken en overleggen
Presenteren
Plannen en organiseren
Analyseren
Competenties - vervolg






Een verworvenheid voor alle hbo
opleidingen
Praktijk- en stageopdrachten
Speciaal team
Economische vakken
Naast deze vakken: Nederlands, Engels,
rekenvaardigheid, enz.
Alle vakken van de Stenden University
in het Engels
MBO – 3 of 4 jaar




Niet naar hbo, gewone mbo
3 of 4 jaar
Past bij beroepwens
Voorbeeld: onderwijsassistente
opleiding -> PABO
Bedankt voor uw aandacht!

Fleyer ligt op de tafel!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards