programma

advertisement
Sectie Psychiatrie en Filosofie
Nodigt uit op 23 oktober 2014 om 20.00 uur
“Waanzinnige seks. Over de psychiatrische geschiedenis van
ongewone seksualiteit”
Pieter R. Adriaens
Provinciehuis – Provincieplein 1 te 3010 Leuven



Waarom bemoeien psychiaters zich eigenlijk met menselijke seksualiteit? Tot diep in de
twintigste eeuw verdedigden ze bijvoorbeeld de stelling dat homoseksualiteit een psychische
stoornis is.
Diezelfde stelling zou vandaag, in heel wat Westerse landen, op hevige verontwaardiging
stuiten. Ze zou misschien zelfs beschouwd worden als symptoom van een nieuwe ziekte –
homofobie.
Hoe komt het dat de psychiatrie op zo’n korte tijd zo sterk van mening veranderd is over het
statuut van homoseksualiteit?
Die vraag leidt ons naar het conceptuele hart van de psychiatrie, met name het begrip van
stoornis.
Waaraan moet een toestand voldoen om een stoornis te zijn? En als homoseksualiteit geen
stoornis is, waarom zouden andere ongewone vormen van seksualiteit, zoals fetisjisme of
masochisme, wel stoornissen zijn?
Personalia: Pieter R. Adriaens is postdoctoraal onderzoeker aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij dwaalt graag rond in de archieven en catacomben van de
psychiatrie, steeds op zoek naar de filosofische relevantie van verrassende gebeurtenissen in de
geschiedenis van deze discipline. Hij schreef eerder over de Aktion T4, het zogenaamde ‘euthanasieprogramma’ voor psychiatrische patiënten in Nazi-Duitsland; over Darwins fascinatie voor
afbeeldingen van ‘lunatics’; over homoseksuele copulatie bij meikevers in de negentiende-eeuwse
entomologie; over de parafilieën in DSM; en over nut en nadeel van schizofrenie en depressie.
Momenteel werkt hij aan een boek over wetenschap en homoseksualiteit, dat in 2015 bij Lannoo
Campus verschijnt.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Allen van harte welkom!
Marc Calmeyn
Sectievoorzitter
Download