Het belang van homovriendelijke scholen

advertisement
Mathieu Heemelaar
Onderwijssymposium Rotterdam Verkeert
31 maart 2010
1.
Sociale acceptatie: cijfers en analyse
2.
Politiek en beleid
3.
4.
Onderzoek psychosociale effecten
1. Effecten homonegativiteit bij volwassenen
2. Invloed van de school
3. Invloed op jongeren
4. Allochtone homoseksuele jongeren
Aanbevelingen voor actie
Overzicht lezing
00
8%
nee
ja
92%
Rotterdam 2005
Middelbare scholieren 3e jaar
Nederland 2004
Jongeren 11-24 jaar
50%
40%
vies
50%
50%
niet
vies
30%
18-70jr
20%
11-24 jr
10%
0%
♂♂ ♀♀ ♂♀
Rotterdam 2005
Middelbare scholieren 3e jaar
Volwassenen 18-70 jaar (2000)
Jongeren 11-24 jaar (2004)

29% vindt het
vervelend om les te
hebben van een
leraar/lerares die
homoseksueel is
Rotterdam 2005
Middelbare scholieren 3e jaar

Slechts 44% van alle
scholieren denkt dat
iemand op school
eerlijk zou kunnen
vertellen homo te zijn
Nijmegen 2004
HATECRIMES = DISCRIMINATIE
ergernis, afkeuring en walging over:
 anale seks
 ‘vrouwelijk’ gedrag
 de zichtbaarheid van homoseksualiteit
 de angst om door een homo versierd te
worden
motieven antihomoseksueel geweld
UvA
•
•
•
19 koplopergemeentes, waaronder Rotterdam
seksuele diversiteit in kerndoelen onderwijs
vervolg van beleid verdient prominente plek
nieuwe kabinet
politiek
literatuuronderzoek Lisette Kuyper en Floor
Bakker in opdracht van SCP
• homoseksuelen gebruiken meer
alcohol/drugs en roken vaker
• zoeken vaker medische hulp
• hebben meer en vaker psychische
problemen
• en doen meer zelfmoordpogingen
effecten op volwassenen
•
•
•
homonegativiteit
minderheidsstress speelt bij alle minderheden
extra bij HLBT’s: thuis niet gesteund, gebrek
aan zichtbaarheid
verklaring: minderheidsstress-theorie
1.
2.
3.
4.
geweld, schelden, discriminatie stressor
verwachting afgekeurd te worden,
aanpassing
verbergen van homoseksualiteit
geïnternaliseerde homonegativiteit
processen bij minderheidsstress bij homo’s
1.
2.
3.
4.
verbergen waardoor ze hun gevoelens niet
kunnen ontwikkelen
niet uit de kast, geen aansluiting bij andere
homo’s
jongeren die uit de kast zijn, functioneren
psychologisch beter
reactie ouders op coming-out wordt vaak
niet als homonegativiteit ervaren
gevolgen bij jongeren
Rapport Rotterdam Verkeert








isolement
parasuïcide
drop out
onveilig gedrag
uitstoting
extreem machogedrag
pesten
concentratieverlies
Rotterdam






drugsverslaving
geldproblemen
gewelddadige relaties
niet verkozen
prostitutie
criminaliteit
druk op coming out ->
eenzaamheid en stress
Amsterdam
•
•
•
coming out
dubbelleven
afzien van homoseksuele contacten
Drie “keuzes” voor allohomo’s
Marijke Metselaar

•
•
•
meer psychosociale problemen:
lagere zelfwaardering
lagere levenssatisfactie
meer angstgevoelens, depressie,
slaapproblemen, woede, wantrouwen en
somatische klachten
problemen bij homojongeren
•
•
•
•
•
•
meer aandacht voor seksuele diversiteit en
omgangsvormen en een positief klimaat tov
homoseksualiteit
verhogen zichtbaarheid homoseksualiteit op
scholen (benoemen in lessen, posters, folders,
boeken in bibliotheek).
rolmodel docenten
steun voor cultureel pluralisme
consistent en duidelijk naleven van regels en
verwachtingen
positief klimaat t.o.v. homoseksualiteit
voorkomen psychosociale problemen
•
•
•
•
positieve aandacht voor seksuele diversiteit
normen voor mannelijkheid en seksualiteit
bespreekbaar stellen
verhogen weerbaarheid leerlingen om
groepsdruk te weerstaan
rolmodel docenten
wat kunnen scholen doen

veiligheidsbeleid, ook t.a.v. sociale veiligheid (VOS)

docenten terug uit de kast?

verhogen zichtbaarheid homoseksualiteit op scholen
(benoemen in lessen, posters, folders, boeken in bibliotheek)

scholieren/leerlingen: Gay Straight Allianties

voorlichting, o.a. HOI Rotterdam (COC en Apollo)

steun. Dialoog. Veilige havens

Rotterdam Verkeert helpt u graag met een plan op maat!
de urgentie van een homovriendelijke school
Download