Hevige reacties op Vaticaans `homo-document`

advertisement
Hevige reacties op Vaticaans 'homodocument'
De door paus Benedictus goedgekeurde tekst zorgt voor heel wat controverse.
Het Vaticaanse "homo-document" dat homoseksuelen wil verbieden priester te worden, heeft in Duitsland tot felle reacties
geleid, niet enkel van de kritische katholieke beweging "Wij zijn kerk", maar ook van linkse- en rechtse politici. Volgens de
rechtse liberaal Hans-Michael Goldmann, belast met religieuze aangelegenheden binnen zijn partij, is de door paus
Benedictus XVI goedgekeurde tekst " zowel naar inhoud als vorm" onaanvaardbaar
Discriminatie
Golddman vindt het vooral onaanvaardbaar dat niet alleen de homoseksuelen maar ook zij die de homobeweging
ondersteunen zouden uitgesloten worden van het priesterschap. "Jezus zelf heeft ons door zijn handelwijze getoond dat God
van alle mensen houdt en hen aanvaardt", aldus Goldmann. Bij links heeft de nieuwe pauselijke richtlijn onder meer kwaad
bloed gezet bij Volker Beck (Groen). Hij spreekt van "een algemene verdoemenis van homo's". "Wanneer het Vaticaan meer
eist van homoseksuele dan van hetero-priesterkandidaten is dat een discriminatie en is dit onverdedigbaar", stelt Beck.
Hypocrisie
Volgens de Duitse vereniging van homo's en lesbiennes (LSVD) "probeert het Vaticaan de diversiteit van levenswijzen te
onderdrukken". "Men stelt aan homo's andere eisen als aan hetero's, wat neerkomt op een veroordeling van de
homoseksualiteit als dusdanig. Dit toont duidelijk de hypocrisie van het Vaticaan aan dat wil doen geloven dat het tegen de
discriminatie van homo's is", aldus de woordvoerder van de LSVD. "Om de aandacht af te leiden van de zware problemen
verbonden aan het celibaat en van seksueel misbruik wordt de de homoseksualiteit aangepakt", aldus nog de woordvoerder.
Slecht signaal
De kritische katholieke beweging "Wij zijn kerk" spreekt naar aanleiding van het document van een "zeer slecht signaal" dat
"het gebrek aan priesters in de katholieke kerk nog gaat verergeren."
HLN
23/11/05 23u08
Download