Homo Habilis

advertisement
13.4 EVOLUTIE VAN DE MENS
STAMBOOM: MENSAPEN
A
B
Kenmerken: Geen staart + een opponeerbare duim
MENSELIJKE KARAKTERTREKJES
Mensen staan rechtop en lopen op 2 benen
- Bekken om rechtop te lopen
- groten tenen wijzen naar voren
 Veel grotere herseninhoud
 Kleine kaken en kaakspieren
 Korter verteringsstelsel
 1% DNA verschil met de
chimpansees

EVOLUTIE VAN DE MENS
25 miljoen jaar geleden: bosbewoners.
 Opponeerbare duim en grote teen.
 Uitstekende wenkbrauwbogen, stevige kaken en
kaakspieren.
 Klimaat veranderde  bossen verdwenen
ontstonden savannes.
 Door Variatie en Selectie paste het lichaam van de
apen zich aan
 Rechtop lopen  beter zicht.
 Voet veranderde

DE MENS STAMT NIET VAN DE CHIMPANSEE AF, WE HEBBEN
DEZELFDE VOOROUDER.
COMPLEXE DIEREN STAAN HOGER OP DE
‘LADDER DER EVOLUTIE’
EERSTE MENSACHTIGEN
3,5 miljoen jaar geleden
 Oost Afrika
 1974 resten gevonden in Ethiopië.
 Australopithecus Afarensis  Lucy
 Liepen rechtop
 130 cm

MENSACHTIGEN
Uit Afarensis zijn nieuwe soorten ontstaan.
 Homo Habilis (= De handige mens)
 Maakte gebruik van werktuigen
 Iets langer, zwaarder en groter hersenvolume

MENSACHTIGE
Gelijktijdig leefde er een grotere soort:
Homo Erectus (= De rechtopgaande mens).
 Waren groter en hadden een groter
hersenvolume dan H. Habilis
 Werktuigen en vuur.
 Jagers en vissers
 Trokken rond naar
nieuwe jachtgebieden

AFSTAMMEN VAN HOMO ERECTUS
De Homo Neanderthalensis (Neanderthalers)
 30 000 jaar geleden.
 Uitgestorven

Cro-magnon mensen: Succes volle jagers,
gewassen verbouwen, dieren houden.
 Wandschilderingen gevonden
 Grotendeels hetzelfde als de moderne mens.


Beide Homo Sapiens.
FILMPJE: EVOLUTIE VAN DE MENS

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5yiUMieY
Huiswerk:
 Opdracht 1 t/m 15.

Download