sommige leerlingen denken dat homo zijn besmettelijk is

advertisement
POWERED
BY RENAULT
‘SOMMIGE LEERLINGEN
DENKEN DAT HOMO
ZIJN BESMETTELIJK IS’
Met Diversion traint Kai Pattipilohy (34) jonge leiders om maat­
schappelijke vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld met gastlessen
op scholen van joodse, islamitische en homoseksuele rolmodellen die
niet veel ouder zijn dan de leerlingen zelf. Haar anti-discriminatieprogramma ‘Gelijk=Gelijk’ won vorig jaar een innovatieprijs van het
TEKST: KATY BOER FOTO: MAAIKE VAN HAASTER
ministerie van Onderwijs.
HAAT EN TABOES
PRIJSVECHTERS
HOKJESGEEST
“Met Diversion willen we ervoor
“De LHBT-innovatieprijs wordt
“De vooroordelen die zij tegen-
zorgen dat maatschappelijke
één keer in de twee jaar uitgereikt
komen, kunnen heel hardnekkig
­taboes en politiek controversiële
aan een persoon, groep of instel-
zijn. Sommige leerlingen vinden
thema’s bespreekbaar worden.
ling die zich inzet voor verbetering
dat homo zijn het ergste is wat
Zoals antisemitisme, seksuele
van de positie van homo’s, bisek-
je kan overkomen, of denken
diversiteit en homo- en vreemde-
suelen en transgenders. Ik had
dat het besmettelijk is. Sommige
lingenhaat. Dit doen we bijvoor-
totaal niet verwacht dat we ’m
jongeren denken dat joden met
beeld bij lerarenopleidingen. Wij
zouden winnen. Het is natuurlijk
duivelshoorntjes geboren worden
helpen ze om hun toekomstige
heel mooi om een prijs te krijgen
of dat iedere moslim een terrorist
docenten te leren omgaan met
voor iets waar je hard aan hebt
is. De rolmodellen steken persoon-
maatschappelijke spanningen en
gewerkt en in gelooft. De prijs was
lijk hun nek uit om het thema
conflicten in de klas, zoals na de
vooral bedoeld voor onze joodse,
bespreekbaar te maken, terwijl
aanslagen in Parijs, de aanslag in
islamitische en homoseksuele
hun omgeving hen daarin lang
Nice of die in juni op het vliegveld
rolmodellen die met leerlingen
niet altijd steunt. Die steun hebben
van Istanbul.”
praten over hun vooroordelen.”
ze nu met de prijs wél.”
V72
On the move.
Benieuwd hoe Kai zich
blijft ontwikkelen?
Check VIVA.nl
.NL
Download