Naam orgaan (werkgroep, team…) Vergadering van dd maand jjjj

advertisement
Naam orgaan (werkgroep, team…)
Vergadering van dd maand jjjj
!!!!!! Extra uitleg op het einde van het sjabloon – verwijder deze regel en de uitleg !!!!!
Dit sjabloon is bestemd voor vergaderingen die gericht zijn op inspraak of advies. Voor
vergaderingen die leiden tot beslissingen is er verslagsjabloon 1.
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Voorzitter:
Verslaggever:
Agenda:
1
Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vergadering van dd maand ..............1
2
Tweede agendapunt ..............................................................................................2
3
Derde agendapunt ................................................................................................2
4
… ........................................................................................................................2
5
Varia ...................................................................................................................2
6
Afspraken bij de vergadering: to do’s ......................................................................2
Volgende vergadering:
Dag dd maand jjjj om xxx uur in locatie
Verslaggever:
Documenten gebruikt tijdens de vergadering:
-
Verslag van de vergadering van dd maand jjjj
bv. TM-SKZ-2012-001-xxx (volgens de structuur: niveau-orgaan-jjjj-nnn-xxx
(nnn=volgnummer, xxx=titel))
1
Goedkeuring en opvolging van het verslag van de vergadering van dd maand
Besluit:
Pagina 1 van 3
2
Tweede agendapunt
2.1
Eerste onderverdeling
2.2
Tweede onderverdeling
Besluit:
3
Derde agendapunt
Besluit:
4
…
Besluit:
5
Varia
Besluit:
6
Wat
Afspraken bij de vergadering: to do’s
Door wie
Tegen (datum)
Communicatie
NN
NN
Voorzitter
Secretaris
Pagina 2 van 3
Verwijder achteraf deze informatie én het pagina-einde hiervoor.
Opmerkingen

Dit sjabloon is bestemd voor vergaderingen die gericht zijn op inspraak of advies. Voor
vergaderingen die leiden tot beslissingen is er verslagsjabloon 1.

Documenten bij vergaderingen zijn minimaal één week voor de vergadering beschikbaar.

De opvolgingspunten komen per definitie in de agenda van de volgende vergadering.

Niet vergeten:
o
gebruik de juiste stijlen voor de kopjes (kop 1 en kop 2);
o
laat de agenda opnieuw maken als je helemaal (!) klaar bent (rechtsklikken, veld
bijwerken, in zijn geheel bijwerken);
o
sla het document op onder nieuwe naam (volgens de structuur: niveau-orgaanjjjjmmdd-Verslag => bv. TM-SKR-20120911-Verslag
o
pas het veld in de voettekst aan (rechtsklikken, veld bijwerken).

Voeg eventueel in koptekst nummer van het verslag toe (bv. AR-71)

Formuleer voor elk agendapunt een besluit in het kader.

Naam en handtekening voorzitter en secretaris enkel bij de (decretaal voorziene)
medezeggenschapsorganen.
Codes niveau:
TM: centraal en algemene directie
MM: Mens en Maatschappij
GW: Gezondheid en Welzijn
TD: Technologie en Design
AB: Algemeen Beheer
AC: Academisch Beheer (voor zover het om document gaat die ook buiten de academische
opleidingen relevant zijn in Thomas More)
De codes ‘orgaan’ bestaan altijd uit drie letters. Groepen, algemeen beheer en (voor zover van
toepassing) academische beheer bepalen zelf welke codes ze hier willen gebruiken.
Voor het niveau TM (Thomas More centraal en algemene directie) duidt de eerste letter steeds op
de betrokken dienst, de volgende twee letters verwijzen naar de eenheid binnen de dienst.
A: algemene directie
M: marketing en communicatie
O: onderwijs- en studentenbeleid
R: onderzoeks-, dienstverlening en valorisatiebeleid
S: strategische planning en kwaliteit
De code RvB is voorbehouden voor de raad van beheer
Pagina 3 van 3
Download