OE Presentatie Plenair 300114 Totaal v01

advertisement
‘Met de MOgroep de
verkiezingen in’
I.s.m. OverheidsExperts
Floor Kist en Wim Carabain
Programma










09.30
09.35
09.45
09.50
10.10
10.15
11.10
12.00
12.25
12.30
Introductie
Opening door Han Jetten
“De verkiezingen zijn al begonnen”
“De kracht van Public Affairs”
Alle informatie op de website
Eerste ronde workshops
Tweede ronde workshops
Debat over stellingen
Aanmelden ‘Kennisdelen’
Informele lunch
Han Jetten
De verkiezingen zijn nu al begonnen

Verkiezingsprogramma’s

Partijen stellen
standpunten en ideeën
op.
Partijen staan open
voor inbreng van
anderen, dus stuur
vooral een bericht.


Campagnes

Scherpere standpunten
in gemeenteraad
Profilering in de pers
Activiteiten/bezoeken
om doelgroepen en
pers te bereiken



Coalitievorming



Beleidsuitgangspunten
Financiële kaders
Wethouders en
portefeuilleverdeling

Collegeprogramma

Uitwerking beleidsvoornemens en financiële kaders

Coalitievorming
Coalitievorming = kaders
collegeprogramma

Collegeprogramma
Wat vinden ze?
Signalering en preventie
Wil je partijen benaderen, weet
dan wat ze nu al vinden.
Uit een ‘programmavergelijking’
van landelijke partijen:
Maatwerk
In de buurt
Meer eigen keuze door gebruik PGB
Overlap Wmo en AWBZ grootst
Wat willen ze weten
Transities in sociaal domein is
voor meesten nieuw.
Is er voordeel te halen uit
samenloop van sociale voorzieningen?
40% tot 60% cliënten meerdere voorzieningen
Grote overlap schuldhulpverlening en alle andere
regelingen
Uit onderzoek Divosa:
Overlap WWB en AWBZ verschilt erg per
gemeente
Overlap Wmo en AWBZ = maatschappelijke
ondersteuning, niet hulpmiddelen
WMO vaak ook uitkering (AOW, WWB, WSW)
Politieke partijen kunnen jullie
inbreng goed gebruiken


Zo’n 9.000 raadsleden
33% tot 50% nieuw in de raad
De kracht van Public Affairs
Waarom is lobbyen belangrijk?
 Gemeenten hebben minder geld.
 Na de verkiezingen worden talrijke besluiten
genomen die gevolgen hebben voor uw cliënten,
uw organisatie en het beleidsterrein waarop u
werkzaam bent.
 Het is niet vanzelfsprekend dat er met uw
belang rekening wordt gehouden. De seinen
staan al te lang op rood!
Lobby cyclus
Relaties
onderhouden
Beïnvloeden
Aansluiten
Informeren
Zichtbaar
zijn
Reactief en proactief
 Reactief: Naar aanleiding van signaal,
voorgenomen beleid of een
aangekondigd besluit.
 Proactief: Geen concrete verandering.
Maar er is wel urgentie (verkiezingen!)
om duidelijk te maken dat er rekening
met uw belangen moet worden
gehouden.
Twee vragen…


Wat zou u over uw organisatie en prestaties willen
weten als u lijsttrekker of onderhandelaar was?
Wat moet er komende vier jaar echt anders?
Wat is er nodig voor een
succesvolle lobby?
Aandacht voor:
1. Lobbyplan
2. Effectieve boodschap
3. Kalender
Lobbyplan






Wat wil je nu veranderen? En wat later?
Waarmee tevreden en waarmee akkoord?
Wat is je alternatief?
Wie wil je beïnvloeden en hoe ga je dat doen?
Hoe zorg je dat je zichtbaar bent?
Welke activiteiten organiseer je en wanneer
(kalender)
Aanpak








Dialoog of zenden?
Iets vragen of alternatief aanbieden?
Gericht op wethouder of breder?
Formeel of informeel?
Stille diplomatie of lawaai maken?
Via media of rechtstreeks?
Zelf of door anderen?
Alleen of met bondgenoten?
Effectieve boodschap
Begrijpelijk
Geloofwaardig
Beknopt
Boodschap
Appel-
Onderscheidend
lerend
Aansluitend
Instrumenten
Vergadering toespreken
Persoonlijk
gesprek
Geadresseerde
brief
Persbericht
Werkbezoek
Instrumenten
Symposium/
lezing
Sociale
media
Enieuws-
Website
Publicatie
brief
Verkiezingskalender






Bijeenkomsten bezoeken en benutten
Zelf debat organiseren
Gesprekjes aanknopen met stakeholders
Media betrekken
Nieuwe voorstellen lanceren
Kandidaten uitnodigen en bijpraten
Tips bij uitvoering
1.
2.
3.
4.
Lobby gaat over beïnvloeden, maar ook over
zichtbaarheid en investeren in relaties.
Zorg dat je komende periode zichtbaar bent. Neem
initiatief, benut verkiezingsbijeenkomst, lanceer een
idee.
Ga pas in gesprek met een bestuurder als je goed in
het dossier zit en luister goed! Informeer naar
standpunten, belangrijke data, gevoeligheden, vrije
ruimte.
Verbinden is makkelijker dan overtuigen. Zoek
aansluiting met informatie en verbeterpunten.
Alle informatie op de website
Workshops
Workshop 1: campagne en
coalitievorming




Moet je een campagnebijeenkomst organiseren?
Hoe doe je dat?
Kun je wel meedoen met de coalitievorming?
Hoe doe je dat dan?
Workshop 2: Investeren in
zichtbaarheid en beleidsbeïnvloeding
 Waarom is zichtbaarheid belangrijk?
 Is uw organisatie voldoende zichtbaar?
 Hoe komt u op het netvlies bij politici?
 Hoe werkt beïnvloeding?
 Hoe kunt u stakeholders beinvloeden?
 Waar zit de vrije ruimte?
Debat over stellingen
Stelling 1
 Ik merk dat veel andere organisaties en
bedrijven veel tijd stoppen in contacten
met gemeenten. Helaas schiet het er bij
ons vaak bij in. Het lukt ons alleen
incidenteel.
Stelling 2
 Wethouders, raadsleden en ambtenaren
hebben een prima beeld van wat wij
doen. Ze bezuinigen op ons omdat ze
denken dat het effect wel meevalt.
‘Kennisdelen’
Advies & Ondersteuning
 Behoefte aan een adviesgesprek over lobbyen?
 Aanmelden workshop ‘Lobby in de praktijk’ die
bij uw organisatie voor u en uw collega’s wordt
gegeven.
 Hulp bij uitvoeren van de lobby, bijvoorbeeld
met een lobbyplan.
‘Met de MOgroep de
verkiezingen in’
I.s.m. OverheidsExperts
Floor Kist en Wim Carabain
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards