Verkiezingen

advertisement
Verkiezingen OR
1. Aankondigen verkiezingen: 13
weken van te voren
• Datum vaststellen
• Bekendmaken verkiezingsdatum aan
bestuurder, achterban en bonden
• Verkiezingscommissie samenstellen
2. Kieslijsten opstellen: 9 weken voor
de verkiezingen
• Lijst van alle kiesgerechtigde personen samenstellen: in
principe zegt de WOR: alle medewerkers die langer dan
1 jaar werkzaam zijn en kiezen kunnen alle
medewerkers die langer dan 6 maanden werkzaam
zijn: Let op: dat geldt niet voor nieuwe organisaties!
• Bekend maken van de lijst en publiceren in de
organisatie
• Keuze maken voor kiesstelsel: lijstenstelsel of
personenstelsel
• Medewerkers vragen bij welke vakbond ze zijn
aangesloten
3. Kandidatenlijsten opstellen: 3 weken
voor de verkiezingen
• Vakbonden moeten hun lijsten aanleveren
• Checken van de lijst van de vakbonden met de
lijst verkiesbare personen
• Werknemers in de gelegenheid stellen om zich
kandidaat te stellen
• Verznden van oproepkaarten aan
kiesgerechtigden
4. kandidatuurperiode: 2 of 3 weken
voor de verkiezingen
• Kandidatenlijsten publiceren in de organisatie
• Bepalen volgorde van kandidaten op de lijst
(alfabetich, loting,..)
5. Organisatie verkiezingen: twee
weken voor de verkiezingen
• Organiseren van het stembureau
• Regelen inrichten stemlokalen
• Bepalen wie de stemlokalen bemand, wie de
stemmen telt
• Publiceren van informatie hierover in de
organisatie
6. verkiezingen
• Aanwezig stemlokaal
• Stemmen sorteren en tellen en daarna
controleren
• Zetels verdelen
• Zo spoedig mogelijk de uitslag bekend maken
7. overdracht: tot 4 weken na de
verkiezingen
• Bezwaar mogelijk van kiesgerechtigden tegen de
verkiezingsuitslag
• Or behandelt de bezwaren zelf (moet dus
procedure voor vastgesteld worden)
• Vernietigen van de stembiljetten
• Bewaren van de kandidatenlijsten en officiële
verkiezingsuitslag
• Overdracht naar de nieuwe OR
• Installatie van de nieuwe OR
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards