Waarom u de complexe organisatie van sociale

advertisement
Titel
presentatie
Waarom u de
complexe
organisatie van
sociale verkiezingen
beter niet negeert
Sociale verkiezingen
• In de periode van 9 tot 22 mei 2016
• Verkiezingen door werknemers, van werknemers die hun gaan
vertegenwoordigen in de OR en CPBW
• Kandidaten
• Werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst (of
gelijkstellingen) voorgedragen door de vakbonden
• Vertegenwoordigers van de werkgever
Organisatie van sociale verkiezingen: voor wie?
• Ondernemingen die in 2015 gewoonlijk gemiddeld ten
minste 50 werknemers tewerkstellen
• Oprichting CPBW
• Verkiezingen voor CPBW
• Ondernemingen die in 2015 gewoonlijk gemiddeld ten
minste 100 werknemers tewerkstellen
• Oprichting CPBW en OR
• Verkiezingen voor CPBW en OR
Organisatie van sociale verkiezingen: voor wie?
• Ondernemingen die in 2015 gewoonlijk gemiddeld ten
minste 50 werknemers tewerkstellen en bij de vorige
sociale verkiezingen een OR hadden opgericht of hadden
moeten oprichten
•
•
•
•
Oprichting CPBW en OR
Verkiezingen voor CPBW
Geen verkiezingen voor OR
Leden van CPBW oefenen mandaten in OR uit
Bescherming van werknemersafvaardiging
• Wie is beschermd ?
• Werknemersafgevaardigen
• Kandidaten
• Bescherming tegen ontslag
• Elke beëindiging door de werkgever ter kennis gebracht
gedurende de periode van bescherming
• Elke beëindiging door de werknemer wegens feiten die ten laste
van de werkgever gelegd kunnen worden
Sociale verkiezingen … samen met Attentia
• U gaat zelf aan de slag aan de hand van XY –pakket
• Volledige begeleiding door Attentia
Bedankt en tot ziens!
Katia Deknop
Business Manager Tax & Legal
[email protected]
0474 96 97 92
Download