Over de Master ERB

advertisement
Master in de economie, het
recht en de bedrijfskunde
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
i.s.m. Faculteit Rechtsgeleerdheid
Februari 2016
Waarom Master in de economie, het recht en
de bedrijfskunde?
Juridisering maatschappij + huidige economische klimaat is er nood aan
professionals die het (bedrijfs)economische én juridische denkkaders
beheersen.
Als afgestudeerde master in ERB:
a)  beheers je de twee denkwijzen;
b)  kan je soepel switchen tussen de twee disciplines;
c)  heb je een brede en diepgaande gespecialiseerde kennis
verworven in je gekozen optie (vergelijkbaar met de “zuivere”
opleidingen)
Inhoud en loopbaanmogelijkheden
Typische ERB-vraagstukken
• 
Welk economisch en juridisch advies kan je geven bij overnamedossiers?
• 
Hoe kunnen kredietbeslissingen optimaal gestructureerd worden, zowel vanuit economisch als
contractueel juridisch perspectief?
• 
Hoe kunnen octrooiportfolio’s het business model en de competitieve strategie van een onderneming
ondersteunen?
Loopbaanmogelijkheden
• 
Studie-, advies- en managementfuncties bij bedrijven, financiële instellingen, consultancy firma’s en
juridische kantoren
• 
Beleidsfuncties in overheidsinstellingen en beroepsorganisaties op internationaal, Europees en
Belgisch niveau
Voor wie?
Instroom rechtstreeks:
-  Bachelors in de rechten met optie ERB
-  Bachelors TEW met traject naar master ERB
-  Bachelors EW met traject naar master ERB
Instroom via beperkt voorbereidingsprogramma van 16 studiepunten:
-  Bachelors TEW: Handelsingenieur met major rechten
-  Bachelors TEW: Handelsingenieur in de beleidsinformatica met major rechten
Opbouw master ERB
voor (bedrijfs)economische bachelors
gemeenschappelijk
plichtgedeelte
masterproef
optie
praktijkcomponent
gericht plichtgedeelte voor
(bedrijfs)economen
vrije keuze
Master ERB: programma
Gemeenschappelijk plichtgedeelte
•  Insolventierecht
SP
6
•  Economische Aspecten van de Mededinging
•  Rechtseconomie
6
6
Masterproef
SP
•  Interdisciplinair onderzoeksseminarie
•  Interdisciplinaire masterproef
4
Praktijkcomponent
SP
•  Stage
•  Praktijkcollege
6
4
21
Master ERB: programma
Gericht plichtgedeelte voor studenten met juridische vooropleiding
SP
• 
• 
• 
• 
• 
Externe financiële verslaggeving
Econometrie voor bedrijfseconomen
6
3
Onderzoeksmethodologie
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Bedrijfsfinanciering
3
3
4 of 6
Gericht plichtgedeelte voor studenten met (bedrijfs)econ. vooropleiding
SP
•  Handels-, vennootschaps- en economisch recht (miv boekhouden) 10
•  Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
8
Master ERB: programma
Optie
• 
• 
• 
• 
Finance en financieel recht
SP
Strategic Financial Management
Beleggingsleer en financiële producten
Bank- en effectenrecht
6
6
6
Vennootschapsrecht
6
•  + 1 aanvullend (bedrijfs)economisch opleidingsonderdeel
•  + 1 aanvullend juridisch opleidingsonderdeel
Master ERB: programma
Optie
• 
• 
• 
• 
Strategie, innovatie en (internationaal) bedrijfsrecht
SP
Innovation Management and Strategy
International Business Strategy
Strategic IP Management
6
6
3
Intrapreneurship
3
•  International Business Law
•  Intellectuele Rechten
•  + 1 aanvullend (bedrijfs)economisch opleidingsonderdeel
•  + 1 aanvullend juridisch opleidingsonderdeel
Vrije keuzeruimte (13 à 15 sp)
6
6
Masterproef ERB
l 
l 
l 
l 
Eigen maken van de principes en methodes van onderzoek in zowel de
economie als het recht; en meer specifiek toegepast in domein van de optie
(finance of strategie).
Focus op de integratie van beide onderzoeksmethodes in één paper.
Bijbrengen van eigen initiatief bij het voeren van onderzoek en stimuleren van
de ondernemingszin van de studenten.
Concreet:
q 
q 
q 
“Interdisciplinair onderzoeksseminarie” (1e fase) als voorbereiding op
het schrijven van de interdisciplinaire masterproef ERB (2e fase).
Grote paper (juridisch of economisch) – wordt in duo uitgewerkt
Kleine paper (economisch of juridisch) – individueel
Download