Master in het sociaal werk en sociaal beleid

advertisement
Opleiding
Master of Science in het
sociaal werk en sociaal beleid
Faculteit Sociale Wetenschappen
Inhoud en
achtergrond
Kernpunten opleiding
1. Verbreding en verdieping van uw kennis
2. Internationaal en multidisciplinair perspectief
3. Inzicht verwerven in de interactie tussen sociaal werk en sociaal
beleid
4. Analyseren en aansturen van sociale voorzieningen en organisaties
5. Sociaalwetenschappelijk onderzoek (interpreteren én zelf doen)
6. Inzicht opdoen in de vele theoretische principes en paradigma’s van
het sociaal werk
Cf. algemeen onderscheid ‘academische’ bachelor/master
aan universiteit vs. ‘professionele’ bachelor aan hogeschool
Wat te verwachten?
MaSW is een academische masteropleiding aan de
universiteit
… dus niet:
o
Het (leren) doen/uitvoeren van sociaal werk
o
Dus: geen verdere training in SW-methodieken, geen beroepsstage,
geen verdere praktische specialisatie in bepaald werkveld,…
… maar wél:
o
Over het sociaal werk in brede zin: (relatie met) sociaal beleid, sociaal
werk praktijken, sociaal werk organisaties, evoluties binnen sociaal
werk, rol van sociaal werkers, …
o
Dus: theoretische kaders, beleidsevoluties, bredere maatschappelijke
evoluties, onderzoek, …
Een opleiding met een maatschappelijke relevantie…
Nood aan SW’ers met kennis en vaardigheden om…
… SW-praktijken in een veranderende samenleving kritisch te
onderzoeken
… (organisatie)beleid te analyseren en te ontwikkelen
… wisselwerking veldwerkers-beleid faciliteren en optimaliseren
Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid
KU Leuven i.s.m. sociale hogescholen Associatie
Output/ nut
opleiding
Arbeidsmarktsituatie van de alumni
Hoge tewerkstellingsgraad: 96 %
Tewerkstelling
op bachelorniveau
Tewerkstelling
op masterniveau
Administratieve functie
38 %
6%
Hulpverlenende functie
72 %
11 %
Coördinerende functie
25 %
45 %
Beleidsvoorbereidende functie
21 %
34 %
Stafmedewerker
12 %
36 %
Directiefunctie
0%
23 %
Onderwijsfunctie in hoger onderwijs
1%
4%
Onderzoeksfunctie aan hogeschool
0%
6%
Onderzoeksfunctie aan universiteit
0%
2%
5. Meerwaarde op de arbeidsmarkt
Meerwaarde t.o.v. andere masters in humane wetenschappen

Dubbele bril

Wetenschappelijke én professionele opleiding

Kennis over én voeling met sociaal werk praktijk en methodieken

Kennis over sociaal beleid
Programma en
toelatingsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden
1) Professionele bachelor in het sociaal werk

Schakelprogramma 58-61 SP – Master 60 SP
2) Professionele bachelor in het sociaal agogisch werk
… in de orthopedagogie
… in de toegepaste psychologie
… in de redaptatiewetenschappen
… in de maatschappelijke veiligheid
… in de gezinswetenschappen

schakelprogramma 65-69 SP – Master 60 SP
3) Academische bachelor:
… in de Sociale Wetenschappen
… in de Criminologische Wetenschappen
… in de rechten – optie criminologie
… in de Pedagogische Wetenschappen
… in de Psychologie

Voorbereidingsprogramma 77 SP – Master 60 SP
Programma
 (min.) twee ‘voltijdse’ academiejaren (60 SP)
(werkstudenten: mogelijkheid om opleiding deeltijds te volgen)
Schakelprogramma (58-69 SP)
Voor professionele bachelors
Master (60 SP)
Voorbereidingsprogramma (77 SP)
Voor academische bachelors
Schakelprogramma (59-61 SP)
‘Schakelen’ tussen professionele bachelor  master
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen
- Actuele maatschappijdiagnose
- Methoden en technieken van het sociaalwetenschappelijk onderzoek
- Sociale statistiek m.i.v. oefeningen
- Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen
- Sociaal recht
- Sociale problemen (deel 1: ongelijkheid; deel 2: het ordevraagstuk; deel 3: identiteit)
- Sociaal beleid
-Developments in labour markets in Europe
-Seminarie: kritische analyse van het sociaal werk (literatuurstudie + onderzoeksmatige verkenning)
- Kennisbasis van het sociaal werk
55
5
6
8
5
3
9
4
4
6
5
Één keuzeopleidingsonderdeel, te kiezen uit:
- Gezinspedagogiek
- Sociale en culturele pedagogiek
- HRM
- Economie
4,5 of 6
5
5
4
6
Masterprogramma 60 SP
Verdere uitdieping kennis schakel-/voorbereidingsprogramma
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen
- Analyse van de sociale voorzieningen
- Solidarity in the European welfare states
- Veranderingsmanagement
- Data-analyse: analyse van afhankelijkheid
- Sociale ethiek
- Policy analysis
- Analyse en evaluatie van sociale interventies
- Masterproef
51
5
4
5
6
4
4
4
18
Optie maatschappelijk werk
- Empowerment: evaluatieonderzoek, theorie en praktijk
Optie sociaal-cultureel werk
-Thema’s en kwesties in de sociale en culturele pedagogiek
Optie personeelsbeleid
-Management van personeelsstromen
6
6
5
5
6
6
Één keuzeopleidingsonderdeel, te kiezen uit:
- Genderstudies
- Kritische maatschappijtheorie
- Welzijnsrecht
- Evaluatieonderzoek hulpverleningsprogramma’s
- Bestuur en Burger
- Professional Training & Development in Profit and Non-profit organisations
- Sociaal verantwoord ondernemen
- Kwalitatieve analyse
- Sociologisch onderzoek: multivariabelen analyse (+oefeningen)
- Comparatieve arbeidsverhoudingen in Europa
4,5 of 6
4
4
4
6
5
5
6
5
5
4
MASWSB – praktisch?
Campus Sociale Wetenschappen
Parkstraat 45
3000 LEUVEN
+- 10 min. wandelen van station
• Vragen? Mail [email protected]
• Voorzieningen op de campus:
•
•
•
Leercentrum Agora
SBIB
Alma 2
Download