Buggenhout, 9 maart 2012 Beste leerlingen van het zesde jaar

advertisement
Buggenhout, 9 maart 2012
Beste leerlingen van het zesde jaar ,
Beste ouders,
Op vrijdag 23 maart organiseren wij een infoavond rond de door jullie aangevraagde
studierichtingen. Uit ervaring weten we dat onze oud-leerlingen positief reageren om jullie te
informeren over de studierichtingen die zij volgen of gevolgd hebben. Ze zullen aanwezig
zijn vanaf 19.30u in de polyvalente zaal van de Collegestraat.
Aangezien deze oud-leerlingen tijd willen vrij maken voor jullie, verwachten wij wel dat jullie
interesse betonen EN aanwezig zijn. Indien bepaalde studierichtingen niet vertegenwoordigd
kunnen zijn, verwittigen we jullie tijdig.
Volgende studierichtingen werden aangevraagd:
 Industrieel ingenieur: chemie, bouwkunde
 Bio-ingenieur
 Burgerlijk ingenieur
 Academische bachelor in de informatica
 Piloot
 Bachelor lager onderwijs
 Milieu- en preventie
 Academische bachelor in de chemie
 Handelsingenieur
 Bedrijfsmanagement
 TEW
 Bachelor kleuteronderwijs
 Rechten
 Economische wetenschappen
 Handelswetenschappen
 Psychologie
 Sociologie
 Vastgoed
 Criminologie
 Politie
 Logopedie en audiologie
 Toegepaste psychologie
 Kinesitherapie en revalidatie
 Bachelor in het secundair onderwijs: Nederlands- geschiedenis, Plastische opvoeding
 7e jaar leefgroepwerking
 Verpleegkunde - vroedkunde
 Pedagogie van het jonge kind
 Voeding –verzorging
 Journalistiek
Het einde van de infoavond is voorzien rond 21u.
N. De Bie
Directeur
K. D’heer en A. Mortier
coördinatoren 3e graad
Download