(klinische) stage master PPT en werkveld Master studieadviseur

advertisement
Voorlichtingsbijeenkomst:
Info voorbereiding klinische master en werkveld PPT
Master studieadviseur Joleen de Jong
Onderwijscoordinator Laura Holsbeeke
19 december 2016
1
Programma
Laura Holsbeeke:
 Inleiding, toelichting voorlichtingsbijeenkomsten master
 Praktische en theoretische zaken doorstroom klinische master
 Programma master PPT
Joleen de Jong:
 Voorbereiding (klinische) stage master PPT en werkveld
 Type stages, kwaliteiten als psycholoog, kansen en beperkingen
arbeidsmarkt
2
Waarom deze voorlichting?
 Informatiebehoefte studenten omtrent klinische psychologie, de
master en vervolgopleidingen
 Belang goede voorbereiding master & arbeidsmarkt
Bijbehorende voorlichting vanuit opleiding:
 Huidige voorlichting tijdens module Psychische gezondheid
 Voorlichting masterspecialisaties PSY aan UT  2x per jaar (nov en
maart)
 Werkvelddag (met Dimensie en SPS-NIP) jaarlijks in blok 2B
3
Interesse in klinische werkveld v/d psychologie?
Vaak gebruikte en gehoorde termen:
 BAPD  basisaantekening psychodiagnostiek
 GZ – opleiding  postmaster opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog
2 verschillende dingen maar voor beide geldt:
 Theoretische eisen op basis van vakken in bachelor & master
programma
 Stage uren/diagnostiek casussen (indien mogelijk) in stage master
4
BAPD en GZ eisen
Vandaag vertellen we meer over het programma aan de UT!
Wil je na de bachelor overstappen naar een (klinische) master
Psychologie elders in Nederland?
 zoek goed uit in hoeverre je aan de GZ-eisen en BAPD kan voldoen!
Indien nodig kun je na je afstuderen in de bachelor bij (mij) Laura
Holsbeeke een verklaring voor de in de bachelor behaalde onderdelen
voor BAPD/GZ eisen opvragen.
5
Het klinische programma aan de UT
Je voldoet aan de theoretische eisen voor BAPD en GZ-opleiding als je
aan de UT de bachelor of pre-master (inclusief module Psychische
gezondheid) + de masterspecialisatie Positieve Psychologie &
Technologie hebt afgerond!
Belangrijke/grote ‘klinische’ onderdelen in de bachelor:
- module 4 Het individu jaar 1
- module psychische gezondheid in jaar 2
- professionele en psychologische vaardigheden in jaar 2 – (ook)
oriënteren werkveld/arbeidsmarkt!
Belangrijke onderdelen in de master: alle PPT mastervakken!
6
Masterprogramma PPT:
Kwartiel 1 (3)
Kwartiel 2 (4)
Kwartiel 3-4 (1-2)
Verdieping
psychopathologie
Advanced
Research
Methods Psy,
Health & Tech
Stage
Counseling en
gespreksvaardigheden
Cognitieve en
gedragstherapie
Toegepaste
Positieve
Psychologie
E-mental health
Masterthese
7
Voorbereiding (klinische) stage master PPT en
werkveld
Master studieadviseur Joleen de Jong
8
Stage master PPT - keuzemogelijkheden en werkveld
 Onderzoekstage  werkveld Onderzoek
 Masterthese van 30 EC
 Geen toegang tot GZ opleiding, maar wel belangrijk wanneer je overweegt
onderzoeker te worden!
 Klinische stage  werkveld Klinisch
 20 EC (Masterthese 10 EC)
 Lijst van reeds vastgelegde stageplaatsen
 Zelf zoeken naar passende stageplaats!
 Onderzoek/praktijkstage  werkveld Preventie & Onderzoek
 Combinatie: 10 EC klinisch, 10 EC onderzoek/praktijk overig (Masterthese 10 EC)
 Alleen toegang tot GZ opleiding mits (beperkte) deficiëntie is aangevuld
9
Leerdoelen klinische stage:
 Diagnostische vaardigheden
 Behandelvaardigheden
 Overige beroepsvaardigheden
 professionele houding
Tijdens bachelor / pre-master:
- ontwikkelen vaardigheden
- oriëntatie master - kernkwaliteiten
10
Kernkwaliteiten psycholoog
 Voldoende inlevingsvermogen hebben;
 Goed, zonder oordeel, kunnen luisteren;
 Communicatief sterk zijn;
 Geduld hebben;
 Sterk in je schoenen staan;
 Leergierig zijn;
 Overstijgend, analytisch kunnen denken;
 Mededogen (compassie) ipv medelijden
11
Werkzaamheden basispsycholoog
 Intakegesprek voeren en behandelindicatie geven
 Door middel van psychodiagnostisch onderzoek beeld
vormen van problematiek en rapport opstellen
 Psycho-educatie
 Psychologische behandelingen/trainingen – individueel
en groep
 Bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=HTIk4NWDJmo
werkzaamheden psycholoog Synaeda
12
Kansen en beperkingen arbeidsmarkt
 KANSEN
 Basispsycholoog (medebehandelaar)
 POH-GGZ
 Preventie / beleid / coaching / …
 Onderzoek
 Onderwijs
 Bedrijfsleven
13
Kansen en beperkingen arbeidsmarkt
 BEPERKINGEN
 Werkervaring vereiste
 GZ-opleidingsplekken
 Ruimte voor super/intervisie
 Stage als start professionele netwerk
 Werkervaringsplaatsen
 Jezelf leren kennen, breed orienteren
 ‘Minder populaire’ opleidingsplaatsen
14
Meer informatie over kansen op arbeidsmarkt
 https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/opleidingen/psychology/erv
aringen/oud-studenten/
 https://www.psynip.nl/uw-beroep/werken-als-psycholoog/factsheetmogelijkheden-basispsycholoog-huidige-ggz/
 http://www.meestersindepsychologie.nl/
 https://www.academictransfer.com/
15
Vragen?
Bij de start van de masterspecialisatie PPT geven de stagedocenten
voorlichting over de stage(plaatsen), ook voor studenten die zelf op
zoek willen naar een stageplaats!
16
Download