201506, Leergang Gooiologie 2015 2016, module Ondergrond

advertisement
Leergang Gooi-O-logie: verdiepingscursus Geologie, ondergrond &
archeologie
Verdiepingscursus Gooi-O-logie
Als vervolg op de succesvolle leergangen gooi-O-logie (geologie, archeologie, geschiedenis,
Erfgooiers, architectuur, natuur & milieu, ruimtelijke ordening) worden in het seizoen 2015-2016 via
de Volksuniversiteit Huizen verdiepingscursussen aangeboden. Dit aanbod past binnen de criteria
van het realiseren van een Geopark in het Gooi en de Vechtstreek.
De eerste cursus betreft:
Geologie, ondergrond & archeologie
In deze cursus maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap van het Gooi en
omstreken. In drie lessen raakt u vertrouwd met het veelzijdige karakter van de ondergrond van onze
regio.
•
•
•
•
De eerste les behandelt de geologie van het gebied: de Gooise heuvels als een zandeiland tussen
de veenmoerassen van Eem en Vecht.
In de tweede les wordt ingegaan op de ontwikkeling van de bodem en vegetatie en de
verstoringen die de mens hierin heeft veroorzaakt.
In de derde les staat de archeologie centraal: wat voor voorwerpen hebben vroegere
samenlevingen in de bodem achtergelaten en wat leren we daarvan over onze voorouders.
De cursus wordt afgesloten met een fietstocht.
Data en tijdstip: 30 september, 14 en 28 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur;
fietsexcursie op 7 november vanaf 10.00 uur.
Locatie: Geologisch Museum Hofland, Laren
Docenten: drs. Sander Koopman, prof. dr. Jan Sevink, drs. Anton Cruijsheer
Coördinatie/begeleiding: Hetty Laverman
Prijs: € 50.
Aanmelden: Volksuniversiteit Huizen: www.vu-huizen.nl/inschrijvingen.
De leergangen en verdiepingscursussen gooi-o-logie zijn een initiatief van St. Tussen Vecht en Eem, De
Vereniging van Vrienden van het Gooi, St. Omgevingseducatie, St. Goois Natuurreservaat, Geopark
Gooi en Vecht e.a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie en afstemming over de Gooi-o-logie leergangen, inhoud en
kosten et cetera bij Hetty Laverman, via [email protected] of
[email protected], telefoon 06-23618314.
Download