De Faculteit der Archeologie van de Unive

advertisement
Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden
PROMOVENDUS (Aio, v/m) (38 uur per week)
De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden zoekt kandidaten voor de functie van
assistent in opleidingen in het kader van het NWO-Odyssee project ‘Unlocking Noord-Holland’s
treasure chest: Single Grave Culture behavioural variability in a tidal environment´ voor een
periode van vier jaar. De functie is beschikbaar vanaf 1 oktober 2009.
In de jaren 1970-1990 zijn een aantal laat neolithische nederzettingsterreinen opgegraven in de
kop van Noord-Holland die gedateerd konden worden tot de Enkelgraf periode. De conservering
van organisch materiaal is hier uitstekend waardoor een studie van de ecologische resten en de
materiële cultuur, in samenhang met een ruimtelijke analyse, veel perspectieven biedt om tot een
beter begrip te komen van het gebruik van dit speciale landschap. Ondanks de bijzondere kwaliteit
van de vindplaatsen heeft een integrale uitwerking van de opgravingsgegevens en vondsten nooit
plaatsgevonden. Dankzij een subsidie van NWO in het kader van het Odyssee-programma is het nu
mogelijk om in ieder geval een deel van de achterstand in te halen. Het project loopt van 1 oktober
2009 tot 1 april 2013 onder verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
biedt een unieke kans om de archeologische kennis van de Enkelgrafcultuur aanzienlijk te
vergroten.
De Assistent in Opleiding zal deel gaan uitmaken van een multidisciplinaire groep onderzoekers, die
gericht is op de analyse van aardewerk, lithisch materiaal, archeozoologische en archeobotanische
resten, grondsporen en stratigrafie. De kandidaat zal allereerst de artefacten van steen, vuursteen,
been/gewei en barnsteen van een drietal sites typomorfologisch onderzoeken en invoeren in een
database. Daarnaast ligt een sterke nadruk op het onderzoek naar de maak- en gebruikssporen en
de reconstructie van de levensloop van de voorwerpen. Hiervoor zal veel microscoopwerk moeten
worden verricht. Het werk vindt plaats in het Laboratorium voor Artefactstudies waar een
uitgebreide referentiecollectie van experimenteel gebruikte werktuigen beschikbaar is.
Gezien de noodzaak om het Odyssee project op tijd in ongeveer vier jaar af te ronden, komen in
principe alleen kandidaten in aanmerking die een full time dienstverband ambiëren. In overleg
kunnen (enige) onderwijstaken deel uitmaken van de functie.
De succesvolle kandidaat:
- Is een enthousiast en efficiënt werkend archeoloog met een duidelijke en aantoonbare kennis en
expertise in het bestuderen van artefacten die in staat is tot het zelfstandig verrichten van
onderzoek (literatuurstudie, analyse, synthese en rapportage), uitmondend in een proefschrift en in
internationale wetenschappelijke publicaties;
- Bezit een master of bij voorkeur research master degree in de archeologie;
- Heeft kennis van de (technologische) studie van artefacten, met name van vuursteen;
- Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met de gebruikssporenanalyse van prehistorische
voorwerpen;
- Bezit een goede kennis van de Nederlandse en de Engelse taal en is bereid deze waar nodig te
verbeteren;
- Is gemotiveerd om deel te nemen aan het PhD programma van de Graduate School van de
Faculteit der Archeologie en om binnen 4 jaar een proefschrift te schrijven;
- Kan zelfstandig actief participeren in het gezamenlijke overleg van de onderzoeksgroep van het
project en in het expertisecentrum Artefactstudies van de Faculteit Archeologie.
Salaris
Wij bieden een aanstelling voor de duur van 1 jaar met een voortzetting van 3 jaar (totaal 4 jaar)
bij goed functioneren. Uw salaris bedraagt maximaal € 2.612 bruto per maand (CAO Nederlandse
Universiteiten), plus een vergoeding voor de reiskosten die U voor het werk maakt.
Informatie
Prof. dr. Annelou van Gijn, uitlsuitend via email:[email protected]
Van 20 juli tot 10 augustus 2009: Karsten Wentink ([email protected]).
Solliciteren
Zend zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 augustus uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en
motivatie , ondervermelding van het vacaturenummer naar:
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden
t.a.v. mw. C.M. Regoor, Secretaris van de Faculteit
”([email protected] )
Download