Vacature doctoraatsbursaal (M/V)

advertisement
Vakgroep Archeologie en Oude
Geschiedenis van Europa
Vacature doctoraatsbursaal
(M/V)
Kader
Titel GOA-Project: “Prehistoric settlement and land-use systems in Sandy
Flanders (W. Belgium) a diachronic and geo-archaeological approach”
(Universiteit Gent: Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa,
Vakgroep
Geografie,
Vakgroep
Geologie
en
bodemkunde,
Vakgroep
Bodembeheer en Bodemhygiëne)
Promotoren: Prof. Ph. Crombé, M. Antrop, J. Bourgeois, Ph. De Maeyer, P.
Fincke, M. Van Meirvenne, J. Verniers
Profiel
• Opleiding Master Archeologie of aanverwante diploma’s
• Uitgesproken inhoudelijke interesse voor de metaaltijden in Vlaanderen
• Inhoudelijke interesse in geo-archeologie en landschapsarcheologie
• Zin voor veldwerk
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels
• Kunnen samenwerken in teamverband
• Bereidheid ten gepaste tijde te rapporteren op wetenschappelijke
samenkomsten, congressen enz., en te publiceren
• Bereidheid om eventueel gedurende een korte periode opgeleid te worden
in andere universitaire centra
Functie
• Maken van doctoraat in de archeologie van de metaaltijden in Vlaanderen,
aansluitend bij onderwerp van GOA-project
• Samen met andere vorsers een nieuw onderzoeksproject helpen opstarten
en tot een goed einde brengen
• Rapporteren, presenteren en publiceren van de onderzoeksresultaten in
geschikte wetenschappelijke tijdschriften
Wij bieden
• Doctoraatsbeurs vanaf ca 1 april 2008, in principe voor een periode van 4
jaar
• Stimulerende onderzoeksomgeving met decennia lange ervaring op het
gebied van archeologie in Vlaanderen
Informatie en/of brief + CV uiterlijk vóór 23 november 2007 naar:
Prof. Dr. Jean Bourgeois, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van
Europa, Universiteit Gent,
Blandijnberg, 2, B-9000 GENT
Tel.: +32-9-2647934 – fax: +32-9-2644173; E-mail: [email protected]
Download