Vele kleintjes en een paar groten maken ons

advertisement
4
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2015
ALGEMEEN
‘Vele kleintjes en een paar groten
maken ons samen sterk’
JOOST DE LA COURT
De vakgroepvoorzitters van LTO
Nederland doen in Nieuwe Oogst een
boekje open over de onderwerpen in
hun sector. Wat is actueel en waar
gaat het naar toe in hun sector? Deze
week Jos Bolk, vice-voorzitter van de
LTO-vakgroep Vleesveehouderij.
INTERVIEW
Heel divers, met grote en kleine veehouderijen. Zo karakteriseert vleesveehouder en natuurboer Bolk uit het Gelderse Aerdt zijn sector.Van
gespecialiseerde vrij intensieve stierenmesters,
tot zoogkoeienhouders die hun kalveren al dan
niet zelf afmesten en vleesveehouders die nog
een andere landbouwtak hebben, aan natuurbeheer doen of buitenshuis werken en de houders van extra gespierde rassen. ‘Vele kleintjes
en een paar groten maken ons samen sterk. De
kunst is om al die verschillende geluiden toch
bestuurlijk goed te laten landen.’
Hoe is de vakgroep georganiseerd?
‘Een driemanschap vertegenwoordigt in LTO
Nederland normaliter de vleesveehouderijsector vanuit de drie regionale organisaties. Nu
Leon Moonen onlangs is afgehaakt als voorzitter, zijn Henk Wiersma vanuit de ZLTO en ikzelf
vanuit LTO Noord aan het kijken hoe we met
zo’n kleine vakgroep toch voldoende voeding
kunnen houden uit onze diverse achterban. Het
federatiebestuur van LTO Nederland heeft ons
gevraagd concrete voorstellen uit te werken.
Daar zijn we nu mee bezig.’
Dat u als vakgroep gaat reorganiseren, heeft dat
ook te maken met veranderingen in die sector?
‘We proberen bestuurlijk aansluiting te houden
bij de ontwikkelingen in de sector. De vleesvee-
SECTORVISIE
VLEESVEEHOUDERIJ
houderij is verder geprofessionaliseerd, boeren
die vleesvee houden zijn er meer bewust mee
bezig. We zoeken naar manieren om het ondernemersbelang van de kleinere bedrijven net zo
zwaar te laten wegen als van de grotere gespecialiseerde mesterijen. Die kleinere ondernemingen verzorgen immers vaak de aanvoer van de
grote bedrijven. Het is belangrijk dat dit systeem
goed functioneert. Samen bedienen we dezelfde
markt.’
Welke onderwerpen passeren zoal de revu in de
vakgroep?
‘Dat varieert van ruimtelijke ordening en
milieu- en natuurbeleid, tot dierenwelzijn en
diergezondheid. Dat brede palet heeft ook te
maken met de grote diversiteit in de sector. Grotere bedrijven investeren makkelijker, bijvoorbeeld in maatregelen om het antibioticagebruik
advertentie
Ruinerwold
‘De kunst is om alle
verschillende geluiden toch
goed te laten landen’
Leidt samenwerking met andere sectoren nog tot
meerwaarde?
‘Het monitoren van kritische stoffen speelt in de
hele veehouderij. De varkens- en kalverhouderij
hebben systemen ontwikkeld waarbij de sector
zelf controleert. Dat komt ook op de vleesveesector af. Ook wij moeten als sector laten zien
JAN VAN LIERE
Groot en sterk in betonwerk!!
AANBIEDING
AANBIEDING
BEtoNplAtEN
SIlowANDEN
16 toN
Diverse soorten
Scherpe prijs
Ideaal voor kuilplaat
prijs op aanvraag
Tevens leverancier van
Beton- en H-Klinkers
Zeer scherpe prijzen!!
Levering door heel Nederland
T: 0522-480761
te verminderen, andere bedrijven hebben meer
te maken met natuurbeleid. We zorgen daarom
dat we van verschillende kanten input krijgen
en proberen daar een balans in te vinden.’
dat het bij ons goed zit. Het is aan de ondernemer om dat te regelen, wij werken als belangenorganisatie om dat te kunnen doen.’
Kan de melkveehouderij nog wat leren van de vleesveehouders?
‘Onze sector had de afgelopen tijd veel te verduren. Jarenlang werd er weinig tot niks verdiend.
De slechte prijsvorming leidde tot een zoektocht
naar maatwerk in de afzet. Daarbij zijn harde
klappen gevallen. Tegen melkveehouders zou
ik zeggen: zet geen overhaaste stappen op basis
van emoties. Bekijk het vanuit een ondernemersbril.’
Is dat in uw sector ook gelukt?
‘De vleesveehouderij heeft een groot deel van de
tegenslag wel achter de rug. Hoewel het in een
veranderende markt zo weer anders kan gaan.’
Duitsland stopt fusie supermarkten
Timmerman Beton
W: timmermanbeton.nl
Naam: Jos Bolk (43)
Functie: Vice-voorzitter LTO-vakgroep Vleesveehouderij
Bedrijf: Vleesveehouderij in combinatie met boerderijwinkel en
natuuronderhoud
Actief: 10 jaar lid van de vakgroep
Foto: Jan van den Brink
E: [email protected]
De overname door het Duitse Edeka
van 450 Tengelmann-supermarkten
lijkt van de baan. De Duitse overheid
wil de doorgaande concentratie van
marktmacht stoppen.
Edeka, de grootste supermarktonderneming van Duitsland, bereikte
vorige herfst overeenstemming met
concurrent Tengelmann over de aankoop van alle winkels. Tengelmann
wil zich terugtrekken uit de detailhandel. Edeka zou na de overname
ruim 4.500 filialen krijgen en een
jaaromzet van 9,6 miljard euro.
De Duitse mededingingsautoriteit
keurde in april de overname af. Het
marktaandeel van Edeka zou landelijk gezien niet zo veel toenemen,
maar in bepaalde regio’s dreigde het
concern wel een monopoliepositie te
krijgen. Vooral in Berlijn, München
en delen van Noordrijn-Westfalen
is zowel Edeka als Tengelmann heel
sterk.
Het concern deed vervolgens een
beroep op de minister van Economische Zaken, Sigmar Gabriel. Die laat
zich adviseren door de monopoliecommissie van zijn departement.
MARKTMACHT TE GROOT
De monopoliecommissie rapporteerde deze week meer nadelen dan
voordelen te zien in de voorgenomen
fusie. Met het verdwijnen van Tengelmann zouden leveranciers voortaan
nog sterker overgeleverd zijn aan de
marktmacht van de vijf grote supermarktconcerns.
Eventuele bijkomende voorwaar-
den zouden volgens de commissie de
nadelen amper verzachten. De algemene verwachting is dat de minister
op korte termijn zijn veto uitspreekt
over de aankoop van Tengelmann
door Edeka. In dat geval zal Tengelmann op zoek gaan naar een buitenlandse koper.
Duitsland maakt nu ernst met de
vorig jaar aangekondigde verscherping van het mededingingstoezicht.
Beloofd was dat aankopen door grote
supermarktconcerns extra kritisch
beoordeeld gaan worden.
Die houding heeft te maken met
de snelle schaalvergroting in de
Duitse detailhandel. Onder meer het
Deutscher Bauernverband (DBV) verzet zich tegen concentratie van de
marktmacht bij vijf grote supermarktketens.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards