Ruimte voor Ruimte Noord Holland

advertisement
Ruimte voor Ruimte
Noord-Holland
LTO NOORD ADVIES
EN
LTO VASTGOED
WERKEN SAMEN AAN EEN NIEUW PRODUCT
Wie zijn wij?
Leo van Pelt
LTO Noord Advies
Ton Bakker
LTO Vastgoed
Wat doet LTO Noord Advies
LTO Noord Advies is één van de grootste
adviesorganisaties in de land- en tuinbouw.
Onze organisatie heeft zo ‘n 50 adviseurs in dienst die
boeren en tuinders adviseren bij hun bedrijfsvoering.
Wij werken vanuit 10 vestigingen in de negen
noordelijke provincies van Nederland.
Ruimte voor Ruimte Regeling voor U een
onbekend traject!
LTO Noord Advies en LTO Vastgoed
hebben samen veel ervaring in de RvR
regeling
(Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel)
•
Nieuwe elementen ten opzichte van de regeling
in Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel
a.
Beeldkwaliteitsplan
b.
Exploitatieopzet
Stappenplan/werkwijze RvR
Inventarisatie/wens aanvrager
1.
2.
3.
4.
Toekomst van het bedrijf
Staking van het bedrijf
Verkoop of RvR regeling
VAB (hergebruik agrar. bebouwing)
Wat betekent dit financieel voor u?
1. Bedrijfseconomisch
2. Fiscaal
Wat te doen in het kader van de RvR
regeling?
#
#
#
#
#
#
aanvraag indienen
opstellen exploitatieopzet (Vastgoed)
eventueel beeldkwaliteitsplan indienen
Gesprekken met de gemeente, provincie
(lang traject, 2 – 3 jaar, verschilt per
gemeente)
juridische ondersteuning met betrekking tot de
bouwvergunning/bestemmingsplan en de RvR
overeenkomst
LTO Vastgoed
LTO Vastgoed werkt boven de grote rivieren, vanuit
9 kantoren
In Noord-Holland zijn 4 makelaars werkzaam
Specialisten in de glastuinbouw en in de landbouw
LTO Vastgoed
Adviseurs die begeleiden bij:
#
#
#
#
#
Aan- en verkoop van bedrijven
Onteigeningen
Wet voorkeursrecht gemeenten
Taxaties
Ruimte voor Ruimte
LTO VASTGOED
# Heeft ervaring in de regeling
# 15.000 m² glas > 3 bouwkavels voor terug
(Zuid-Holland)
Noord-Holland
# Regeling op basis van compensatie
# Bepalen wat de kosten/opbrengsten zijn
Welke kosten komen voor compensatie in
aanmerking?
# De waarde van bedrijfs- en woongebouwen en andere bouwwerken
# De kosten van sloop, afvoer en verwerking van sloopmateriaal
# De waardedaling van gronden op de sanerings- en compensatielocatie
# De kosten van herinrichting van de saneringslocatie
LTO Vastgoed kan voor u:
De juiste waardering maken van het bedrijf
Kosten sloop benoemen
Waardedaling van de grond berekenen
Voorbeeld
Waardering kassen 15.000 m2
€ 300.000,Waardedaling grond
20.000 m2 (tuinbouw)
was € 20.-/m2
€ 400.000,Kosten sloop kassen
=
€
Kosten herinrichting
=
€ 75.000,-
totaal
75.000,-
€ 850.000,-
Opbrengsten verkoopwaarde grond € 100.000,Verlies wordt dus
€ 850.000,- - € 100.000,- = € 750.000,-
Exploitatie moet sluitend zijn
Kosten compensatielocatie bestaat uit aankoopkosten
grond, bouwrijp maken, vergunning, eventueel opslag
Bijvoorbeeld € 250.000,Opbrengsten compensatielocatie, de grondwaarde voor
woningbouw
Bijvoorbeeld € 1.000.000,- (goed voor 4 bouwkavels)
€ 750.000,- + € 250.000,- = € 1.000.000,-
LTO VASTGOED
WAT IS AANTREKKELIJKER?
VERKOOP
OF
RUIMTE VOOR RUIMTE
RUIMTE VOOR RUIMTE
IS COMPLEX
IS MAATWERK
IS SPECIALISTENWERK
LTO NOORD ADVIES
LTO VASTGOED
EN
KUNNEN U HIERMEE
HELPEN
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards