Kort Curriculum Vitae van Bruno De Meulenaer Naam

advertisement
Kort Curriculum Vitae van Bruno De Meulenaer
Naam : DE MEULENAER
Voornamen : Bruno, Edmond, Esther, Annie
Geboorteplaats en datum : Sint-Niklaas, 12.5.1971
Nationaliteit : Belg
Gehuwd met Griet Willems; drie kinderen : Pieter-Jan (1999), Bavo (2000) en Klaas (2002)
Privé adres : Hutsepotstraat 9, 9052 Zwijnaarde; tel. 09.329.70.44
Werkadres : Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, Universiteit Gent; Coupure Links 653, 9000 Gent; tel
09.264.61.66; telefax 09.264.62.15; e-mail : [email protected]
Opleiding
-
Moderne Humanoria, Wetenschappelijke B (Sint-Fransiscus Humaniora, Sint-Niklaas, 1989)
-
Bio-ir. Scheikunde (Universiteit Gent, 1994), thesis in het vakgebied van de synthetische organische
-
Doctoraatsopleiding in de Toegepaste BiologischeWwetenschappen (Universiteit Gent, 19.09.01)
-
Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen-scheikunde (Universiteit Gent, 23.05.2002) (titel van het
scheikunde (GO)
proefschrift : Chemische interacties tussen levensmiddelen en verpakkingsmaterialen)
Loopbaan
-01.10.2010 – heden : hoofddocent aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (Universiteit Gent),
bevoegd voor het vakgebied van de levensmiddelenchemie de chemische analyse van levensmiddelen
01.10.2005 – 30.09.2010 : docent aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (Universiteit Gent),
bevoegd voor het vakgebied van de levensmiddelenchemie de chemische analyse van levensmiddelen.
- 01.11.2002 – 30.09.2005 : Doctor-assistent aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (voorheen:
Vakgroep Levensmiddelentechnologie en Voeding) (Universiteit Gent), verantwoordelijk voor het vakgebied van de
levensmiddelenchemie- en analyse.
- 01.12.1996 – 31.10.2002 : Assistent aan de Vakgroep Levensmiddelentechnologie en Voeding (Universiteit
Gent), verantwoordelijk voor levensmiddelenchemie.
-
01.11.1995
-
30.11.1996
: Wetenschappelijk
medewerker aan de Universiteit Gent, Vakgroep
Levensmiddelentechnologie en Voeding, verantwoordelijk voor de International Course in Food Science and
Technology.
- 01.09.1994 - 31.10.1995 : Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, Vakgroep Toegepaste
Analytische en Fysische Chemie.
Huidig onderzoek
Het onderzoek betreft de chemische aspecten van voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Inzake voedselveiligheid
gaat de aandacht naar de vorming van procescontaminanten (vb. acrylamide en furaan), het gedrag van allergene
eiwitten, de vorming van myctotoxinen en de migratie vanuit verpakkingsmaterialen. Tevens heeft de
onderzoeksgroep ook een ruime ervaring met risicobeoordeling en blootstellingsanalyse aan toxische
componenten in levensmiddelen. Betreffende voedselkwaliteit wordt vooral de invloed van oxidatie (van. vetten,
eiwitten en vitaminen) op de kwaliteit van diverse levensmiddelen alsook de rol van verpakking in het behouden
van de chemische kwaliteit van levensmiddelen bestudeerd.
Maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening
•
initiatiefnemer en organisatie van het Intensieve Trainingsprogramma Food Safety (2009;2011) (VLIR ITP)
•
coördinator Pack4FOOD (TD project IWT met + 50 bedrijven-leden; samen met Prof. Devlieghere)
•
lid van de Hoge Gezondheidsraad, sectie Voeding
•
lid verschillende ad-hoc werkgroepen Wetenschappelijke Comité FAVV
•
referee voor verschillende vaktijdschriften
•
lid KVIV, KVCV en ACS
•
organisator en spreker van en op diverse studiedagen
Download