diploma archeologie met

advertisement
Master in de archeologie
2017-2018
Inhoud
•
•
•
•
•
Toelatingsvoorwaarden
Finaliteit en leerresultaten Ma
Vernieuwd programma sinds 2016-2017
Erasmus+
Toekomst
Toelatingsvoorwaarden
Na Ba-opleiding
- Bachelor in de archeologie (Archeologie - Egyptologie)
- Bachelor in de geschiedenis – Oudheid (voorbereidingsprogramma
Archeologie) = uitdovend (vanaf 17-18: verkorte Ba)
- Bachelor in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten/Egyptologie
(voorbereidingsprogramma Archeologie) = uitdovend
Na verkorte Ba van 95 studiepunten
(mits toelating OC Archeologie)
- Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, richting geschiedenis
- Andere academische bachelor in de humane wetenschappen
- Master-diploma
! Wanneer je nog geen Ba-diploma hebt behaald, is voorafname vakken
Ma beperkt
Programma Ma: finaliteit
• Nieuw keuzemoment na Ba: hoger niveau
• Leerresultaten:
o
o
o
o
o
o
Verdiepen van kennis/vaardigheden
Specialisatie/verbreding
Actuele kennis
Zelfstandig
Reflectie, kritisch analytisch
Communicatie
= in verlengde van
bachelortraject
• Ma-diploma nodig om als “erkend archeoloog” aan de
slag te kunnen
• Doorstroming naar andere Masters (na Masters)
Programma: groepen
• Archeologische colleges (9stp)
• Masterproef (21stp)
• Stages (12stp)
• Interdisciplinaire colleges (18 stp)
Mogelijkheid tot archeologisch of egyptologisch traject
(vanaf 2017-2018 met vermelding op diplomasupplement)
Archeologische colleges
1 werkcollege (9stp) kiezen, in overleg met de
trajectverantwoordelijke en STB. Dit werkcollege sluit
rechtstreeks aan op het reeds doorlopen Ba-traject.
o
o
o
o
o
o
Werkcollege Klassieke archeologie - J. Poblome
Werkcollege Protohistorische archeologie - I. Schoep
Werkcollege Historische archeologie - M. Lodewijckx
Werkcollege Prehistorische archeologie - P. Van Peer
Werkcollege Numismatiek – J. Van Heesch
Tutorial Egyptian archaeology – H. Willems (6stp!)
Zelfde opbouw/werklast: uiteenlopende werkvormen zoals literatuur,
discussie, uitwerken archeologische dossiers, meelopen in lopend
onderzoek, presentaties, excursies…
Evaluatie: procesevaluatie, presentatie, paper
! Niet toegankelijk wanneer je de Bachelorpaper nog niet behaald hebt
Masterproef
Masterproef (21stp): Klassieke-Historische archeologie of
Numismatiek - Pre- en Protohistorie of Egyptologie
= Geïntegreerde masterproef en ondersteunend seminarie
MP:
- eerste semester: peer review, grondige uitwerking onderzoeksvraag en
methodologische keuzes
- tweede semester: uitschrijven hoofdstuk ifv seminarie en uitschrijven alle
hoofdstukken
Seminarie:
groeps- en individuele presentaties rond onderzoeksthema en sterkte/zwakteanalyses van presentaties
! Niet toegankelijk voor studenten die nog geen Bachelorpaper afgerond hebben
Stages
Veldwerkstage (15 werkdagen) – 6stp
Invulling: opgraving, prospectie/boring, depotwerk in een
leidinggevende en coördinerende rol (zoals blijkt uit werk en/of
rapportering)
Professionele stage (15 werkdagen) – 6stp
Invulling: meelopen bij archeologische bedrijven, instellingen,
Agentschap, musea, erfgoed…: alternatieve evaluatie (portfolio en
zelfevaluatie)
! Ruimte vrijgemaakt in het programma
Traject Egyptologie – 15stp
Onderwijs Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro - 15stp
! Eerst bachelorstage afronden
Interdisciplinaire colleges (18 stp)
Verplicht vak traject archeologie: Archaeometry (6stp) – P.
Degryse
Keuzepakket (in overleg met promotor/tutor):
Minimum 12 studiepunten aan ondersteunende interdisciplinaire OPO’s. Mogelijk zijn
OPO’s uit de Master in Archeologie aan de UGent of OPO’s uit de masterprogramma’s
Geschiedenis (Oudheid), Kunstwetenschappen, Sociale en culturele antropologie,
Geologie, Geografie, MaSc in Conservation of Monuments and Sites en SLO aan de KU
Leuven, rekening houdend met de gestelde beginvoorwaarden.
Aanbevolen OPO’s door eigen opleiding georganiseerd:

Palaeoecology - G. Verstraeten

Numismatiek: Griekenland en Rome - J. Van Heesch

Research seminar Egyptian funerary culture – H. Willems

Research seminar Egyptian Temples in the Graeco-Roman Period – R. Preys

Research seminar Demotic – M. Depauw
Samengevat: Egyptologisch traject
o
o
o
o
Masterproef Egyptologie (21stp)
Tutorial Egyptian Archaeology (6stp)
Caïrosemester (15stp)
keuzepakket van 18stp in overleg met
trajectverantwoordelijke
! In principe enkel vanuit Bachelor met Egyptologisch traject
(overgangsfase: overleg met H. Willems)
Vanaf 17-18: diploma archeologie met “afstudeerrichting
Egyptologie”
Erasmus+
• Individuele aanvragen voor 1 semester komen in
•
•
•
•
aanmerking, mits een meerwaarde in het programma
Extra stage kan in kader van Erasmus+ (tot 1 jaar na
afstuderen)
Extended master: extra semester (30stp) in het
buitenland bovenop je masterprogramma (60stp)
Contactpersoon M. Toonen – S. Holsbeke
Brochure: Toledo / Studentenportaal
Na de Master…
o
Verder studeren??? Veel mogelijkheden in binnen- en buitenland
o
Onderzoek
• Doctoraat; onderzoeker aan wetenschappelijke / universitaire instelling of museum
o
Veldwerk
• Binnen- en buitenland
• Agentschap OE en commerciële archeologische bedrijven
o
o
Culturele sector
• Musea
• Educatieve/culturele functies (musea, toerisme, gemeenten, etc.)
• Erfgoedsector (erfgoedconsulenten, erfgoedverenigingen etc.)
Algemeen vormend diploma: uitwegen naast archeologie
• Publiek-private sector: financiële wereld, bedrijfsadministratie…
• Overheid: lokaal, regionaal, federaal
• Onderwijs (SLO)
! Denk na tijdens je Masteropleiding welke richting je uit wil, leg accenten in je
programma, leg contacten, volg extra vakken, kies specifieke stages…
Veel info en links op het studentenportaal
21 maart!
Masternieuwsbrief (maandelijks in je mailbox)
•
Info over de arbeidsmarkt
o Werkgever van de maand
o Alumnus of alumna van de maand
• Een overzicht van alle activiteiten die volgende spelers voor jullie
organiseren:
o Monitoraat Letteren
o Student career center
•
o
Randstad Young Talents
•
o
Organisatie van workshops, infosessies en individuele gesprekken
Individuele coaching/begeleiding op zoek naar studierelevante bijbanen of een
startersfunctie op de arbeidsmarkt
Schrijfcentrum KU Leuven
•
Max. 2 keer per academiejaar: individuele tutorgesprekken over je schrijfopdracht
VRAGEN?
Download