formulier goedkeuring VUB - VUB-student

advertisement
Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Pleinlaan 2 | Lokaal C.2.03 | 1050 Brussel | Tel: 0032 (0)2 629 25 08 | E-mail: [email protected]
AANVRAAG TOT HET VOLGEN VAN KEUZE-OPLEIDINGSONDERDELEN
AAN EEN ANDERE ONDERWIJSINSTELLING
Artikel 88 van het Onderwijs- en examenreglement 2016-2017: in het kader van een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse
universiteiten kan een student een opleidingsonderdeel dat ingericht wordt door een andere universiteit opnemen als
keuzeopleidingsonderdeel. De overeenkomst bepaalt de volgende voorwaarden/modaliteiten:
-
de student is ingeschreven via een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een
diploma;
het opleidingsonderdeel wordt niet ingericht binnen de eigen instelling;
de student is geen bijkomend studiegeld verschuldigd aan de andere instelling;
het examencijfer wordt door de gastinstelling meegedeeld aan de thuisinstelling;
het creditbewijs wordt uitgereikt door de thuisinstelling.
Op basis van bovenstaand artikel
Ondergetekende
(Naam)……………………………… ………………….(Voornaam)…………………………
(Adres)…………………………………………………………………………………………….
(Email)…………………………………………………………………………………………….
(Telefoon/GSM)………………………………………………………………………………….
Verklaart hierbij ingeschreven te zijn aan Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Economische en Sociale
Wetenschappen & Solvay Business School,
Voor de opleiding……………………………………………………………………………………………..…… .
voor het academiejaar ………… - ………… en wenst volgende opleidingsonderdelen te
volgen aan de …………………………………………………………………….(ontvangende instelling)
in de opleiding ……………………………………………………………………………………………………….
(titel opleidingsonderdeel)…….…………………………………………………………………………………….
(docent)………………………………………………………………...…
(studiepunten) ……………………
(titel opleidingsonderdeel) .....………………………………………………………………………………………
(docent)………………………………………………………………...…
Datum:
(studiepunten) …………………..
Naam:
Handtekening:
Voor akkoord Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Datum:
Contactpersoon: Heidi Belet ([email protected])
Coördinator onderwijs- en studentenbeleid Faculteit ES
Handtekening:
Download