gent algemeen - AV-Centrum

advertisement
GENT ALGEMEEN
“Het hoeft geen betoog. Gent is een stad die leeft. Je vindt er een unieke mix van ontspanning en
cultuur in al hun vormen; alles op loop- of fietsafstand en dit allemaal in het prachtig historische
kader van de Gentse binnenstad. “
“De combinatie van al deze troeven maken van Gent het Mekka voor de student. Met maar liefst
45.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen”.
“De student in Gent heeft geen reden om ’s avonds alleen op z’n kot of thuis te blijven zitten (een
fuif, een film, een toneelstuk of gewoon iets gaan drinken): Gent biedt tal van toffe sport- en
uitgaansmogelijkheden, waar je met vrienden naartoe kan gaan, en waar je met volle teugen kan
genieten van je studententijd”
“De Universiteit Gent biedt aan zo’n 26.000 studenten een opleiding, verspreid over elf
faculteiten.”
POLITIEKE EN SOCIALE (beelden ok)
“In het hart van de stad vind je de faculteit politieke en sociale wetenschappen. Aan deze faculteit
houdt men zich bezig met de zogenaamde “sociale wetenschappen””.
“Hoe komen naties met elkaar in conflict? Hoe gaan mensen met elkaar om? En welke rol spelen
media nu precies in onze samenleving? “
“De faculteit politieke en sociale wetenschappen geeft antwoord op deze vragen in drie
studierichtingen:
politieke wetenschappen,
sociologie
communicatiewetenschappen”
“Elke opleiding duurt vier jaar. In het eerste jaar Bachelor kies je voor één van de drie
opleidingen.”
“Deze keuze hoeft echter niet definitief te zijn. Je kan makkelijk overstappen naar één van de
twee andere richtingen in het tweede bachelorjaar.
Na het derde bachelorjaar volgt nog één jaar masteropleiding waar je je verdiept in je gekozen
studierichting.”
DEEL POLITIEKE WETENSCHAPPEN
«Politieke relletjes of verhitte discussies van de regering, de verschillende tactieken van ministers
en politieke partijen
Het succes van verkiezingscampagnes...
De groeiende invloed van de vakbonden…
Hoe voert men politiek in Europa, en in andere werelddelen?”
“Wil je begrijpen wat er rond je gebeurt? Wil je de actualiteit doorgronden en wil je vooral de
juiste vragen leren stellen? Dan is Politieke Wetenschappen echt wel iets voor jou”.
« Als Bachelor Politieke Wetenschappen
ontwikkel je een algemene kennis met betrekking tot het politieke gebeuren. Tijdens het derde
jaar kan je jezelf verdiepen in het domein van de Belgische of Internationale politiek. En later,
tijdens je Master-jaar kan je eventueel EU-studies volgen. »
« Afgestudeerden in de politieke wetenschappen komen veelal terecht in het parlement, politieke
organisaties, het bedrijfsleven, bankinstellingen, politieke verslaggeving,… »
DEEL OVER SOCIOLOGIE
“Hoe ontwikkelen wij ons tot volwaardige sociale wezens?”
« Hoe anders zijn de rolpatronen van vrouw en man tegenwoordig ten opzichte van 50 jaar
geleden? »
« Hoe gedragen wij ons in groep? »
« Welke verklaring is er voor de teloorgang van waarden en normen in de samenleving? » “ Op
welke manier verschillen samenlevingen van elkaar?”
“Welke impact heeft religie op ons gedrag?”
« Als socioloog bestudeer je de interactie tussen mensen »
« Ben jij bereid om de mens als sociaal wezen tot in de puntjes te doorgronden ? Dan is
sociologie echt wel iets voor jou ! Sociologen bestuderen sociale verschijnselen, zoals de
verschillende dimensies van het gemeenschapsleven, organisaties, instituties, minderheden,
sociale klassen en sociale verandering »
« De keuzevakken laten toe zich te verdiepen in deeldomeinen zowel binnen de sociologie als
daarbuiten . Je kan als sociologiestudent in je tweede en derde bachelor kiezen tussen
verschillende keuzepakketten .
« Sociologen komen terecht in zeer uiteenlopende jobs. Ze doen onderzoek naar fenomenen als
macht, sociale ongelijkheid, genderverschillen,… al dan niet in functie van het beleid. Ook
personeelsdiensten, selectiebureaus, … doen steeds meer beroep op deze mensen. »
DEEL OVER COMMUNICATIE
“welke impact hebben nieuwsberichten op ons, en hoe interpreteren we ze?”
“Welke plaats neemt de TV in, in ons leven?”
“Hoe makkelijk aanvaarden we nieuwe technologieën?”
“Heeft reclame invloed op ons koopgedrag?”
“Mensen communiceren met elkaar, dag in dag uit.”
”Wie stuurt boodschappen,
op welke manier,
en hoe worden ze ontvangen?”
“De richting Communicatiewetenschappen biedt je inzicht in en een kritisch kijk op media en
communicatie. De vele keuzevakken laten je toe zelf je programma naar eigen interesse in te
vullen. Communicatiewetenschappers kunnen tijdens hun Master-jaar kiezen tussen volgende
afstudeertrajecten: communicatie-management, film- en televisiestudies en tenslotte media,
maatschappij en beleid.”
“Dit diploma biedt je met andere woorden tal van toekomstperspectieven. Je kan ermee aan de
slag
als
journalist
bij
radio,
tv,
dagbladen,
tijdschriften,...
Je kan achter de schermen meewerken aan filmproducties, reclamespots, radioprogramma's...”
- Bovendien zijn ook het bedrijfsleven, de politiek en openbare besturen vragende partij voor
communicatiewetenschappers. Denk maar aan functies als communicatie-adviseur, prverantwoordelijke en voorlichtingsambtenaar. Of misschien is eerder het terrein van
marktonderzoek een uitdaging voor jou.”
DEEL AANVULLENDE OPLEIDINGEN:
“De UGent voorziet ook een aantal aanvullende opleidingen, want 4 jaar is voorbij voordat je ’t
weet! Deze opleidingen sluiten op natuurlijke wijze aan bij de algemene richtingen. Zo kan men
kiezen voor een zogenaamde ‘Master na Master’ Journalistiek, Conflict & Development, Europees
Recht, informatica enzovoort.”
TALENCENTRUM
“Daarnaast houdt de UGent rekening met het belang van talenkennis in een aantal
beroepsfuncties. Taal is geen afzonderlijk vak, maar er zijn verschillende mogelijkheden om de
behoefte hiernaar te stillen. Het Talencentrum vormt hier een interessante optie”
- ERASMUS.
“Een aantrekkelijke troef van de universiteit is natuurlijk de mogelijkheid om in het buitenland te
gaan studeren. Het Socratesprogramma geeft jullie, studenten elk jaar de kans om voor een
periode aan een buitenlandse universiteit te gaan studeren. Zowel op cultureel als op academisch
vlak is dit een ware verrijking voor de student.”
INFORMATISERING
‘Binnen de universiteit krijgen jullie een geïnformatiseerde opleiding.
Het Internet wordt meer en meer aangewend om informatie voor de studenten ter beschikking te
stellen. De studenten kunnen dagelijks terecht in computerlokalen, waar Internet gratis
geraadpleegd kan worden.’
Versie 2
De universiteit biedt jullie eveneens een electronische leeromgeving. Op die manier
kan je elk moment van de dag lesmateriaal of leeropdrachten bekijken of downloaden,
opdrachten inleveren, on line toetsen maken, communiceren met je lesgever en medestudenten.
Versie 2
De universiteit biedt jullie eveneens een electronische leeromgeving onder de naam minerva. Op
die manier kan je elk moment van de dag lesmateriaal of leeropdrachten bekijken of downloaden,
opdrachten inleveren, on line toetsen maken, communiceren met je lesgever en medestudenten.
POLITEIA
“Uiteraard is naast het studeren een sociaal leven erg belangrijk. Onze studentenclub Politeia
verzorgt heel wat activiteiten waarbij de nadruk ligt op amusement.”
STUDIEBEGELEIDING
Een belangrijke troef van deze faculteit is onze studiebegeleiding. In het eerste bachelorjaar staan
voor alle studenten drie begeleiders ter beschikking. De studiebegeleiders helpen je graag met
problemen en vragen omtrent studie-aanpak, planning en concentratieproblemen. Ook concrete
vragen over de inhoud van de cursussen kunnen zij beantwoorden. Deze begeleiders helpen je als
het ware je eerste jaar overleven.
Faculteit politieke en sociale wetenschappen. Voel je thuis !
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Wacht niet langer …. Wij wachten op jou.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards