VierGouden Regels van de Kabinetsformatie

advertisement
Kabinetsformatie
De Nederlandse Grondwet kent het begrip ‘kabinet’ niet. Daar waar sprake is van de
uitvoerende macht spreekt de Grondwet van ‘de regering’; ministers (inclusief de
minister-president) en het staatshoofd. Over de totstandkoming van een kabinet is
dan ook weinig informatie te vinden.
Onderstaande ‘Gouden Regels’ zijn gewoonterecht, tot stand gekomen uit de
Haagse praktijk van ruim 60 jaar kabinetsformaties:
VierGouden Regels van de Kabinetsformatie
1. Minimaal 2 politieke partijen in de Tweede Kamer willen met elkaar
samenwerken, omdat hun politieke visies en standpunten verenigbaar zijn.
2. Minimaal 2 politieke partijen in de Tweede Kamer kunnen met elkaar
samenwerken, omdat de som van hun zetelaantal minimaal 76 is.
3. De politieke partij in de Tweede Kamer met de meeste zetels wordt als eerste
uitgenodigd om deel te nemen aan de formatiebesprekingen en spreekt als
eerste haar voorkeur voor een bepaalde coalitie tegenover de koningin uit.
4. Het streven is gericht op het vormen van een kabinet dat bestaat uit zo
min mogelijk politieke partijen met een zo groot mogelijke steun in de Tweede
Kamer (uitgedrukt in zetelaantal).
Download