14 juli 2015 SCHRIFTELIJKE VRAAG van Volksvertegenwoordiger

advertisement
14 juli 2015
SCHRIFTELIJKE VRAAG
van
Volksvertegenwoordiger, An Capoen
Aan
de Eerste Minister, Charles Michel
Over
de diversiteit en samenstelling van het kabinet.
Discriminatie op de arbeidsmarkt, op welke grond dan ook, is een ernstig probleem in onze
samenleving dat bovendien op elk moment van het arbeidsproces kan voorkomen. De huidige
federale regering, sinds 11 oktober 2014 aan de slag, heeft in haar regeerakkoord zichzelf
voorgenomen hierin een voortrekkersrol te spelen. Via regelgevend en uitvoerend werk zal de
regering maatregelen nemen om in de samenstelling van het personeelsbestand de samenleving
te weerspiegelen.
Vandaar heb ik volgende vragen m.b.t. de samenstelling van uw kabinet tot U:







Gelieve een overzicht te geven van het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke
medewerkers op uw kabinet.
Gelieve een overzicht te geven van het aantal kabinetsmedewerkers opgedeeld per
nationaliteit.
Hoeveel van deze medewerkers komen respectievelijk uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel?
Gelieve een overzicht te geven van het aantal kabinetsmedewerkers opgedeeld per
leeftijdscategorie.
Gelieve een overzicht te geven van het aantal kabinetsmedewerkers opgedeeld per
opleidingsniveau.
Zijn er binnen Uw kabinet medewerkers met een handicap aan de slag? Zo ja, hoeveel?
Hebben uw kabinetsmedewerkers de mogelijkheid om een abonnement van het openbaar
vervoer aan te vragen? Zo ja, hoeveel maken hier gebruik van?
An Capoen
Volksvertegenwoordiger N-VA
1
Download