Oog voor seksuele indentiteit

advertisement
Oog voor seksuele indentiteit
Omschrijving
Een brochure bedoeld als werkinstrument met concrete
tips m.b.t. hulpverlening aan holebi-jongeren.
Doel
Ondersteuning voor hulpverleners bij hulpvragen waarbij
seksuele geaardheid een rol speelt.
Uitgever
Holebifederatie (Çavaria)
Jaar van uitgave
2009
Waar te verkrijgen
gratis te downloaden of (online) te bestellen via
www.cavaria.be
DOELGROEP
MATERIAAL (VORMELIJK)
RAAKVLAKKEN
Kleuterklas
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Brochure
Screeningsinstrument
Genderbeleid
MATERIAAL (INHOUDELIJK)
Handleiding
Achtergrondinformatie
Literatuurlijst
Recent
SAMENVATTING MATERIAAL
INHOUD BROCHURE
 Basisprincipes
 Aandachtspunten in het hulpverleningsproces
 Thema’s die je kunt aftasten: drie niveaus
(individueel niveau, sociaal netwerk, impact van de maatschappij)
 Inzoomen op diversiteit

Checklist: richtvragen om na te gaan of je goed voorbereid bent
 Informatie en doorverwijzing
*Indien de maker van dit product niet akkoord is met de inhoud van deze fiche gelieve contact op te nemen.
Gerealiseerd in het kader van het netoverstijgende project 'gender en problematiek gender gerelateerd geweld' (SNPB vzw)
Indien de maker van dit product niet akkoord is met bovenstaande omschrijving gelieve contact op te nemen.
Download