Opdrachten, inleiding in het onderwerp politiek en

advertisement
Opdrachten inleiding in het onderwerp politiek en rechtsstaat
‘Politiek, politiek, je praat wel veel, maar zegt niets.’
Bram Vermeulen
Politiek is het nemen van beslissingen, het voeren van beleid, het organiseren van je leven en dat
van anderen, op grond van goed doordachte argumenten en meningen. Aan de basis staan
waarden en normen: vooronderstellingen.
De Overheid is de belangrijkste politieke beslissingsmacht in het land.
Opdracht 1 Wat heeft politiek met jou te maken? Bedenk (een) voorbeeld(en) bij de volgende
onderwerpen:
Onderwerp
Onderwijs
Wat doet de Overheid?
Geld
Trouwen
Reizen
Huis
Auto
Eten en drinken
Mobiele telefoon
Opdracht 2 Noem op grond van de vorige tabel tenminste drie functies van de overheid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ons politieke systeem bestaat uit drie gescheiden machten: de Trias Politica: de wetgevende macht
(regering, Eerste en Tweede Kamer), de uitvoerende macht (ministers, politie en overheidsdiensten)
en de rechterlijke macht (rechtbanken, rechters). Ze zijn gescheiden omdat anders teveel macht bij
dezelfde personen komt.
Opdracht 3 Vergelijk de verdeling van de macht in verschillende landen:
Land
Staatsvorm
Staatshoofd
Opvolging van
staatshoofd
Welk staatshoofd heeft
de meeste macht?
(volgorde)
Waar zijn de meeste
politieke partijen?
(volgorde)
Nederland
Verenigde Staten van
Noord-Amerika
Noord-Korea
Staatsvormen
Wat is een staat?
Gebruik bij het beantwoorden van de vragen je boek en de artikelen uit de grondwet (zie volgende
pagina’s).
1. Noem de verschillende delen die behoren tot het territoir van Nederland.
2. Waarom behoren vakantiegangers die in Nederland op bezoek zijn, niet tot de bevolking?
3. Behoren asielzoekers die hier tijdelijk worden opgevangen, tot de bevolking, denk je?
Waarom wel of niet?
4. Wat verstaan we onder gezag?
5. Waarom is er geen sprake van een staat:
a. bij de zigeuners;
b. bij Antarctica;
c. bij Friesland?
6. Sociale- en klassieke grondrechten
a. In welke grondwetsartikelen komen de sociale grondrechten terug en in welke de klassieke
grondrechten?
b. Wat zijn sociale grondrechten?
c. Leg aan de hand van een artikel van de grondwet uit waarom het onderdeel uitmaakt van de
klassieke grondrechten.
Staat ja of nee?
Vul het schema hieronder verder in.
Bevolkingsgroep
Grondgebied
Basken
Koerden
Suriname
Antillianen
Palestijnen
Gezag
Staat ja of nee
*Tip: de grondwet kent ook een applicatie voor op je mobiel. Als je op ‘grondwet’ zoekt, kun je deze
vinden. Deze geeft uitleg bij elk artikel en is handig voor het bestuderen voor de toets.
Download