Klassieke grondrecht

advertisement
Kwaliteitszorg
29-11-2016
Grondwet
Grondrechten
klassieke grondrechten
sociale grondrechten
Beschermen burgers tegen de overheid,
zoals het recht op vrijheid van
meningsuiting
Klassieke grondrecht
Staat in dat de overheid voorzieningen
moet treffen voor het maatschappelijk
functioneren van burgers. Bijvoorbeeld:
volksgezondheid
Sociale grondrecht
Welke rechten heeft een mens?
Welke rechten heeft een kind?
- Geef individueel bij 7 rechten (mens en
kind) een voorbeeld hoe er rekening mee
wordt gehouden binnen een zorginstelling
- Klassikaal bespreken
Opdracht 3
Welke kwaliteiten heb jij?
Competentietest:
https://www.123test.nl/competenties-test/
Komt dit overeen met wat je van te voren
dacht wat je kwaliteiten zijn?
Opdracht 4
- Bedenk individueel aan de hand van de 7
tips hoe jij aan kwaliteit kan werken binnen
een beroep/stage
- Bespreek in drietallen de antwoorden
- Klassikaal benoemt elk groepje één
voorbeeld bij één tip
Opdracht 5
Vragen/ opmerkingen?
 Volgende week boek meenemen!

Einde
Download