Associatieoefening (10`) Groepswerk - Armoede In

advertisement
Armoedelinks
Doelstellingen:
 Eigen associaties bij armoede verkennen
 Kennis verwerven van de grondrechten
Benodigdheden:
Kleurkaarten
Flappen of kaarten met grondrechten
Tijd:
20 minuten
Werkwijze:
In kleine groepen op zoek gaan naar armoedelinks. Wat roept “armoede” bij je op ?
(oorzaak, gevolg, gevoelens, …) De groepen schrijven hun armoedelinks op kaarten
(elke groep heeft haar eigen kleur)
Een woordveld bouwen
Rubriceeroefening
De aangebrachte armoedelinks bij het juiste grondrecht leggen. Op een centrale
plaats staat een bord waarop de 10 grondrechten liggen.
De grondrechten zijn:
Recht op gezin
Recht op welzijn en hulpverlening
Recht op gezondheid
Recht op arbeid
Recht op inkomen en sociale bescherming
Recht op wonen
Recht op onderwijs
Recht op cultuur
Recht op rechtsbedeling
Recht op participatie aan maatschappelijke besluitvorming
Als de verschillende groepen hun armoedelinks gevonden hebben mogen ze deze bij
het gepaste grondrecht gaan kleven.
Korte reflectiesessie (10’)
Een aantal links worden uitgekozen. De betreffende groep wordt gevraagd hierbij
enige verklaring te verschaffen.
Bron: Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen
- Vorming onderwijs – 2005
Download