Naam soort, groep of genus

advertisement
Naam soort, groep of genus
Indotestudo elongata
Houdbaarheidsrichtlijnen:
herkomst
India,Nepal,China
Maleisie, Thailand
Bangladesh,
Myanmar.
aantal
2
biotoop / habitat
Heuvels, bergen. Semi aride tot aride
graslandgebieden en bossen.
grootte terrarium
300x150x50 cm;
zorg voor
zichtscheiding.
Zomers buiten
houden mogelijk,
mits bescherming
tegen zon aanwezig.
waterdeel
Klein ondiep
waterdeel voor
bad- en
drinkwater.
extra per dier
100x150x50
max. lengte/gewicht
Tot 35 cm
carapaxlengte
afhankelijk van
herkomst.
temperatuur
omgevingstemperatuur 27
a 28 °C,
Lokaal tot 40 °C onder
warmtebron
bodembedekking
verlichting
Bark, houtmot of leem/zand. TL voor algehele
verlichting en
daglengte bepaling.
12 uur daglengte; in de
winter 1 uur korter.
1 of meerdere
zonplekken m.b.h
warmtelampen voor
lokaal 40 °C
type terrarium
Tropisch terrarium
luchtvochtigheid
Afhankelijk van
herkomst regen en droge
tijd nabootsen; dus
variërend van 40 tot 85%
Voedsel
Plantaardig: andijvie, sla, witlof en
Heucobs. Wilde planten:
paardebloem, weegbree, klaver,
gras ed. Er zijn speciale
schildpadvoedselplanten
zadenmengsels in de handel
verkrijgbaar.
soorten
Indotestudo elongata
Literatuur
Auffenberg, w.a. 1964
A first record of breeding colour changes in a tortoise. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 61(1) blz.: 141-142
Bartlett, r.d. 1985
The emergence of snowflake; notes on the captive breeding/hatching of the Asiatic tortoise Geochelone elongata.
The Tortuga Gazette 21(1) blz.: 9-10
Calmonte, a. 1971
Die Gelbkopf Landschildkröte, Testudo elongata. Aqua Terra 8(12) blz.: 122-124
Dijk, p.p. van 1992
Lezingen 23-5-1992: p.p. van Dijk: Thailand.
De Schildpad 18(3/4) blz.: 66-69
Hoveling, m.j.e. 1988
Geochelone elongata, de Geelkoplandschildpad. De Schildpad 14(3/4) blz.: 26-33
Hoveling, m.j.e.
1989
Geochelone elongata, de Geelkoplandschildpad 2. De Schildpad 15(4) blz.: 27-29
Hoveling, m.j.e. Putten, p. van 1994
Het opkweken van jonge Geelkopschildpadden (Indotestudo elongata).
De Schildpad 20(4) blz.: 10-18
Kuchling, g. 1995
Turtles at a market in western Yunnan: possible range extensions for some southern Asiatic Chelonians in China
& Myanmar.
Chelonian Conserv. Biol. 1(3) blz.: 223-226
Putten, s. van 1992
De Geelkoplandschildpad (Indotestudo elongata) en haar nakomenlingen.
De Schildpad 18(3/4) blz.: 23-37
Putten, s. van 1992
Kweken met de Geelkoplandschildpad (Indotestudo elongata). Lacerta 50(3) blz.: 118-120
Ross, a.c. Crumley, c.r. 1982
A range extension of Geochelone elongata.
J. Bombay Nat. Hist. Soc. 79(2) blz.: 429
Spencer, b. 1987
The Elongated tortoise and its management at the Minnesota Zoo.
Bull. Chicago Herp. Soc. 23(3) blz.: 37-40
Swindells, r.j. Brown, f.c. 1964
Ability of Testudo elongata to withstand exessive heat. Brit. J. of Herpetology 1964(3) blz.: 166
Uytterschout, g. 1995
Geelkoplandschildpad (Indotestudo elongata).
De Schildpad special 2 blz.: 59-62
Vijaya, j. 1982
Size of the Travancore Tortoise, Geochelone travancorica. Hamadryad 7(3) blz.: 22
Wees, m. van 1993
Elongata nieuws.
Elongata nieuws 1 blz.: 1-37
Wees, m.j.p. van 1993
Van de Indotestudo elongata/forstenii werkgroep. De Schildpad 19(3) blz.: 10-11
Aanbevelingen voor de kweek
In het verblijf dienen enkele vochtige eilegplekken beschikbaar te zijn, waar tot een diepte van ca. 25 cm de
eieren begraven kunnen worden. Deze plekken dienen uit een zand/turf mengsel te bestaan . Aangezien het een
in het wild een bedreigd diersoort betreft is deelname aan het ESF stamboek/fokprogramma zeer aan te
bevelen, o.a om inteelt te voorkomen en een optimale verzorging te garanderen. Voorts is het aan te raden de
dieren maandelijks te wegen om zo de gezondheid/conditie van de dieren te kunnen beoordelen.
Incubatietijd van de eieren; 120 tot 150 dagen bij 28 tot 32 °C. Vermiculite is een goed broedsubstraat.
Het grootbrengen van de jonge dieren is redelijk gemakkelijk. Jonge dieren dienen goed vochtige plaatsen in
het verblijf te hebben die kunnen dienen als schuilplaats en als plek voor de nacht. Droog opkweken leidt tot
bultvorming en schildvervorming. Voornamelijk plantaardig vezelrijk voeren (bladplanten), en fruit slechts
sporadisch aanbieden. Katten en hondenbrokken slechts met grote terughoudendheid voeren, b.v. 1 x per
maand.
Opmerkingen
Gescheiden huisvesting van de geslachten boven gemengde huisvesting heeft de voorkeur. Introductie van de
man bij de vrouw in de paartijd stimuleert de voortplantingsconditie van met name de vrouwtjes. Uiteraard
dient door klimaatsverandering (regentijd en verlenging van de daglengte) die voortplantingscyclus te worden
gestimuleerd. Voor klimaatscondities raadpleeg een klimatenatlas of het internet (weerstations). UV is aan te
raden; raadpleeg gebruiksaanwijzing van de gebruikte lampen. Denk aan vitaminen, mineralen en kalk
preparaten voor zowel volwassen als jonge dieren.
Download