Woordpakket – Taal Actief – Groep 7 – Thema 4

advertisement
Planning Thema 4 “Straatmuzikanten”
Groep 7
Week 11 t/m 14
Groen - Doe je op school!
Di. 6.12.16
Verbeteren!
Maak taaltoets thema 3
Maak les 1/10- blz. 52/53 + 62/63 van thema 4. Lees thema verhaal en
schrijf een samenvatting.
Maak les 3 (blz. 55) Zoek persoonsvorm en onderwerp. Wat blijft over?
Maak les 5 (blz. 57) Zoek de afkortingen in de tekst en schrijf op?
- Lees de spellingswoorden met –ig, be- + ge-. Gebruik hiervoor de
1e bijlage. Oefen daarna met piccolo en/of varia (zie werktafel!)
- Maak de oefenladen!
Maak les 1 + 3 op blz. 14 + 16
Oefen op Bloon.nl en Taal. Oefenen.nl
Sinterklaasfeest met surprise + gedicht
Algemeen
Taalboek
Spelling
Activiteit
Di. 13.12.16
Algemeen
Taalboek
Di 20.12.16
Algemeen
Taalboek
Spelling
Woordenschat
Zwart- Doe je thuis!
Verbeteren !
Maak les 9 (blz. 61) Schrijf de woorden (tussen haakjes) in meervoud?
Maak les 12 (blz. 65 Schrijf de brief in de goede volgorde?
Maak les 13 (blz. 66) Schrijf de woorden van klein naar groot
Spelling
- Lees de werkwoorden op de muurkaarten. Probeer ze te vervoegen in
o.t.t.en o.v.t. Oefen daarna met piccolo en/of varia (zie werktafel!)
- Maak de oefeningen in je mandje!
Maak les 2 en 4 op blz. 15 + 17
Herhaal de spellingswoorden van thema 1 t/m 4 (herhalingsdictee)
Oefen op Bloon.nl en Taal. Oefenen.nl
Woordenschat - Lees de woordbladen van les 1 t/m3 (zie bijlagen)
- Oefen samen met je buurvrouw/man de woorden. Welke ken je al?
Maak les 1-3 op blz. 26 t/m 29
Nieuwsbegrip
Verbeteren!
Maak de taaltoets
Signaaldictee thema 1 t/m 4
- Herhaal de woorden van les 1 t/m 3 d.m.v. spel
- Lees de woordbladen van les 1 t/m3 (zie bijlagen) en oefen deze woorden
samen met je buurvrouw/man. Welke ken je al?
Maak les 1-3 op blz. 26 t/m 29
Lees de tekst en maak de vragen
Kerstvakantie (26.12.16 – 8.01.17)
Di 10.01.17
Algemeen
Taalboek
Verbeteren!
Lees 1/10- blz. 68/69 + 78/79 van thema 5. Lees thema verhaal en schrijf
een samenvatting.
Woordenschat Toets woordenschat thema 3 + 4
Woordpakket – Taal Actief – Groep 7 – Thema 4
de – 29a
akte
apostel
datgene
degene
ergernis
gave
hoogstens
karakter
tevergeefs
weduwe
zodoende
jarig – 33a
aandachtig
gebrekkig
nadelig
matig
rechtvaardig
regelmatig
toekomstig
volledig
vrijwillig
willekeurig
bezoek – 30a
bediening
behoud
benoeming
bewerking
bewustzijn
getal – 30b verkeer
gebod verbazing
gemeenschap verbeelding
genot verbetering
gevangene verdeling
gewest vereniging
gezag vergadering
vergelijking
vergunning
Les 1
De drummer
Iemand die het drumstel bespeelt.
Het drumstel
Een instrument die bestaat uit trommels en
bekkens.
Het gehoor
De mensen die in de zaal naar de muziek staan
te luisteren.
De geluidsinstallatie
Een stel apparaten die ervoor zorgen dat de
muziek overal in de zaal goed te horen is.
In een band spelen
Muziek maken met een vast groepje.
Het samenspel
Samen iets doen.
De straatmuzikant
Een muzikant die op straat speelt.
De toehoorder
Een persoon die naar de muziek staat te
luisteren.
Het trio
Drie mensen die samen iets doen.
Les 2
Het nieuwsbericht
Een bericht voor in de krant waarin wordt vertelt
wat er is gebeurd.
De plicht
Iets wat je hoort te doen, omdat je het hebt
afgesproken of omdat het belangrijk is.
Het recht
Het is afgesproken dat je iets mag doen.
Rubriceren
Bepalen welk nieuwsbericht in welke rubriek
komt.
De rubriek
Een gedeelte in de krant dat altijd over hetzelfde
onderwerp gaat.
Voor zijn mening uitkomen
Je mening laten horen aan anderen.
Het woord nemen
Beginnen met praten.
Zijn mening geven
Zeggen wat je ervan vindt of hoe je erover
denkt.
Les 3
Boosaardig
Gemeen
Gevoelig
Snel een bepaald gevoel krijgen bij een
gebeurtenis.
Gewelddadig
Met geweld iets op willen lossen.
Het humeur
Hoe je je op het moment voelt.
Humeurig
Mopperen, chagrijnig en somber zijn.
Het karakter
Geeft aan hoe je in elkaar zit, wat voor mens je
bent.
Reageren
Iets zeggen of doen als antwoord op iets anders.
Het weerwoord
Een antwoord op iets waar je niet mee eens
bent.
Les 4
Een contract opstellen
Afspraken die staan in een contract.
Contracteren
Een contract afspreken.
In verband met
Ergens rekening mee houden als je iets wil doen.
De luidspreker
Een apparaat dat geluiden harder laat klinken.
Met uitzondering van
Behalve
De notaris
Een beroep die afspraken opschrijft die gemaakt
worden.
Samenhangen
Iets wat met elkaar te maken heeft.
Uitgezonderd
Behalve
Les 5
De baspartij
De lage tonen in een muziekpartij.
De boventoon voeren
De meeste aandacht krijgen
De gehoortest
Een test om iemands gehoor te testen, om te
kijken of iemand goed hoort.
De geluidstest
Een test om te kijken of het geluid goed is.
Het hoogste woord hebben
Steeds aan het woord zijn; veel praten.
Het mengpaneel
Een apparaat waarmee je geluiden kunt
veranderen.
De testapparatuur
Apparaten om een test mee te gaan doen.
Zich in stilzwijgen hullen
Het moet stil zijn.
Les 6
De frequentie
De radio op de goede frequentie zetten.
Geluidloos
Zonder geluid
De geluidsgolf
Een trilling van de lucht.
De geluidshinder
Last van geluid.
De geluidssterkte
Een ander woord voor volume.
De radiozender
Een bedrijf dat radiozenders uitzendt.
De volumeknop
Een knop om het geluid harder of zachter te
zetten.
Het voorval
Een gebeurtenis
Voorvallen
Wat er is gebeurd.
Download