Inleiding - Stichting De Blauwe Loper

advertisement
Naam:
Groep:
Datum:
Inhoudsopgave
Inleiding
blz
1. de ligging
blz
2. het landschap
blz
3. de bevolking
blz
4. bestaansbronnen
blz
5. cultuur
blz
Bronnen
blz
1
Inleiding
Mijn werkstuk gaat over
2
Hoofdstuk 1: De ligging
In welk werelddeel ligt het land?
Maak een kaartje
Buurlanden: Aan welk land grenst het land?
Grenst het land aan zeeën? Welke?
Hoeveel km2 is het land? Hoeveel keer groter is dat dan Nederland?
Hoe heet de hoofdstad van het land?
3
Hoofdstuk 2: Landschap en klimaat.
Heeft het land bergen?
Laat zien met plaatjes hoe het land er ongeveer uitziet. Denk aan: vulkanen,
grote rivieren, eilanden, polders, grote meren, bergen, de kust.
Vertel er iets over.
Vertel iets over het klimaat van het land?
Hebben de mensen veel last van droogte, overstromingen, aardbevingen,
stormen, vulkaanuitbarstingen, enz?
Heeft het land bijzondere planten, bomen, en dieren?
4
Hoofdstuk 3: De bevolking
Hoeveel mensen wonen er in het land?
Hoeveel mensen wonen er op 1 vierkante kilometer?
Kun je iets bijzonders vertellen over de inwoners van het land?
Welke taal of talen spreken de mensen?
Welke godsdienst hebben de meeste mensen?
Is het land een koninkrijk, republiek, of nog iets anders?
Wie is het staatshoofd?
Mogen de mensen de regering kiezen?
Met welke munt betalen de mensen?
Hoe reizen de meeste mensen? (Te voet, auto, openbaar vervoer,….)
Wat is het internationaal kenteken op de auto’s van het land?
5
Hoofdstuk 4: Werken
Verdienen de mensen veel? Zijn er veel arme mensen, of rijke?
Is er veel landbouw?
Is er veel visserij?
Zijn er veel fabrieken? Welke? Wat wordt er veel gemaakt?
Zijn er mijnen? Wat wordt er uit gehaald?
Wordt er olie of gas uit de grond gehaald?
Welke energiebronnen gebruikt het land? (aardgas, aardolie, kernenergie,
waterkracht, windkracht).
Is er toerisme? Waar? Welk soort?
6
Hoofdstuk 5: De cultuur.
Vertel iets over minstens 2 van de volgende onderwerpen:
 Kunst: bouwkunst, schilderkunst, schrijvers, toneel, ….
 Zijn er beroemde mensen die uit dit land komen?
 Zijn er bouwwerken die beroemd zijn over de hele wereld?
 Sport: beoefent de bevolking sport die typerend zijn voor dat land?
 Zijn er klederdrachten?
 Welk stukje geschiedenis is belangrijk voor het land?
Noem een plaats of gebied waar jij graag heen zou willen gaan in dit land en
vertel er iets over.
7
Bronvermelding
Internet:
Noem de namen van de sites die je gebruikt hebt. (NB Google is geen site)
Boeken:
Titel:
Schrijver:
8
Download