4 vwo, natuurkunde 1,2 voor het profiel Natuur en Techniek

advertisement
Klas 5 vwo, vak geschiedenis
periode 2 schooljaar 2009-2010
datum
week
Bijz.
16-11
23-11
1 (48)
30-11
2 (49)
7-12
3 (50)
FRA en BRO
leerstof
Wat te doen?
Introductie Thema China
Bespreken SE
Hoofdvraag: welke contacten waren er in de loop van de
tijd tussen China en Europa
Lezen blz 6 tot en met 9
Inleiding H1:Contacten in de oudheid en middeleeuwen.
1.1: In de tijd van de Grieken en Romeinen
1.2: In de tijd van monniken en ridders
1.3 In de tijd van steden en staten
Verkenningsopdracht bij de
computerles.
Zie verder Opdracht computerles.
Hoofdstuk 2 China en de Europese expansie
Inleiding blz 25
2.1: China en de opkomende wereldeconomie
Presentaties H1
2.1: 1 tot en met 8
Toepassen: 2,3,4
WB: blz 10 opdr. 5
1.1: 1 tot en met 6
1.2: 1 en 2
Toepassen: blz 22: ,2,3,4
1.3 : 1 tot en met 6
Toepassen: 5,6,7
Inleveren computeropdracht H1
16-12 GALA
2.2: Speelbal van het imperialisme
2.3: Bedreigde republiek
2.2: 1 tot en met 4
2.3: 1 tot en met 5
Toepassen: 5,6, 7
Film: Last emperor +opdracht
5 (1)
2.4: Oorlog en revolutie
6 (2)
Hoofdstuk 2 afronden
2.4: 1 tot en met 4
Toepassen: 8
Film: Last emperor +opdracht
Presentaties H 2
Leren H1 en H2
14-12
4 (51)
21-12
(52) Kerstvakantie
4-1
11-1
Inleveren computeropdracht H2
18-1
7 (3)
Hoofdstuk 3 Oude en nieuwe wereldmachten
3.1: De gesloten deur
SO H1 en H2
25-1
8 (4)
3.2: De open deur
1-2
9 (5)
3.1 en 3.2
8-2
10 (6)
Hoofdstuk 3
11 (7)
Inleveren computeropdracht H3
Afronden
15-2
22-2
vr: begin
Toetsweek 2
(8) Toetsweek 2: 4h, 4v en 5v
1-3
vr: begin vakantie
(9) Voorjaarsvakantie
8-3
22 februari
Toets thema China hele katern
Last emperor + opdracht
WB blz 48: 1,2,3
3.1: 1 tot en met 6
Toepassen: 4,5,6,7
Film Mao
3.2:
Toepassen: 8,9,10
Film Mao
Toepassen: 11,12
Opdracht Bokseropstand blz 11
Presentaties H 3
10%
12
(10)
1. Tijdens de computerlessen wordt een dossier aangelegd. Dit moet op tijd worden ingeleverd en als voldoende
worden beoordeeld. Is dit niet het geval, dan vervalt daarmee je recht op het meedoen aan het SE en verval je
automatisch in de herkansing.
De opdrachten worden aan het begin van de computerles in de afgesproken week ingeleverd.
Inlevermomenten:
 Hoofdstuk 1: week 7/12
 Hoofdstuk 2: week 11/1
 Hoofdstuk 3: week 8/2
2. Elke leerling doet zijn PowerPointpresentatie op het afgesproken moment.
Als de presentatie om een goede reden niet door kan gaan (ter beoordeling aan de docent), dan wordt de presentatie
de eerstvolgende les gegeven. Is er geen geldige reden voor het in gebreke blijven dan vervalt daarmee het recht op
het SE en verval je automatisch in de herkansing.
Download