7 Botsende culturen en grondrechten

advertisement
7 BOTSENDE CULTUREN EN GRONDRECHTEN
VRAGEN blz. 139
1. Bij segregatie is er een strikte scheiding tussen verschillende culturen. Deze scheiding wordt
meestal van bovenaf opgelegd.
Bij assimilatie nemen subculturen de dominante cultuur vrijwel geheel over.
2. Eigen uitwerking leerling.
In vrijwel alle Europese landen wordt de voorkeur gegeven aan integratie.
3. Eigen mening leerling.
4. Censuur is het verbieden van bepaalde uitingen. Wanneer mensen gedwongen moeten
assimileren is het hun verboden hun eigen cultuur te uiten. Dan is er dus sprake van censuur.
5. Integratie wordt assimilatie wanneer ook de laatste kenmerken van de subcultuur worden
opgegeven.
6. Eigen mening leerling.
De Indonesiërs zijn het langste in Nederland. Zij lijken zich het meeste aangepast te hebben. Ze
spreken de taal goed en doen mee aan de Nederlandse tradities en gewoontes.
Maar zij behouden wel aspecten van hun eigen cultuur. Denk maar aan de Pasar Malams.
7. Eigen uitwerking leerling.
Als iemand de uiting van een bepaald geloof wil verbieden, zoals Wilders de moskeeën, botst de
vrijheid van meningsuiting met de vrijheid van godsdienst.
8. Vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht waarin
staat dat het opzettelijk en openlijk beledigen van groepen verboden is. In artikel 1 van de
grondwet wordt discriminatie verboden. Bij de vrijheid van meningsuiting staat de toevoeging
“behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
9. a. Volgens Fortuyn was de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat deze niet beperkt zou
mogen worden door het discriminatieverbod.
b. Eigen mening leerling.
Een klassengesprek is hier op zijn plaats. Bijvoorbeeld over de stelling “Mag Geert Wilders
zeggen dat de koran verboden moet worden?”
13. DISCRIMINATIE OP DE ARBEIDSMARKT blz. 141
a. GroenLinks komt sterk op voor groepen die achtergesteld worden in de samenleving. De
VVD is een partij die vooral opkomt voor de belangen van werkgevers.
GroenLinks meent dat iedereen gelijke kansen moet hebben en dat je daarbij speciaal moet
letten op de zwakkeren of kansarme groepen.
Omdat de VVD vooral oog heeft voor het bedrijfsleven zullen zij niet graag een onderzoek
doen waarin ondernemers in een kwaad daglicht komen.
b. Eigen mening leerling.
c. Bijvoorbeeld vrouwen, ouderen, lichamelijk of geestelijk gehandicapten, homoseksuelen.
14. IN HET NIEUWS blz. 141
a. Ja: volgens artikel 6, lid 2 mag de overheid voor de openbare ruimte regels opstellen voor
het belijden van een godsdienst.
Dat geldt dus niet voor besloten ruimten als woningen, gebedsruimtes en een moskee.
b. Eigen mening leerling.
Voorbeelden van argumenten:
Ja, dat voorkomt allerlei gerechtelijke procedures; bovendien is er een kans dat moslims op
grote schaal naar een EU-land verhuizen waar geen hoofddoekjesverbod geldt.
Nee, laat elk land voor de eigen specifieke situatie zelf bepalen welke maatregelen eventueel
nodig zijn vanwege gezondheid, verkeer en openbare orde.
15. WAT BESLIS JIJ? blz. 142
Hieronder volgt de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over de twee kwesties.
Situatie 1: hoofddoekje bij gymles
Nee, want als het hoofddoekje niet losschiet, is de hoofddoek gevaarlijk en dat is een goede
reden om het te verbieden.
Situatie 2: Surinaams accent
Nee, want je mag niet discrimineren op grond van iemands afkomst.
Download