Muziek en Dementie

advertisement
Muziek en Dementie ‐ Het welkomstlied Het welkomstlied is een belangrijk onderdeel van de sessie. Het is eigenlijk een welkomstgroet die op muziek is gezet. Elke week na de opening en het ‘Leidende Lied’ en voor het creatief muziek maken begint, wordt dit gespeeld. Het helpt als herkenningspunt voor de mensen in de sessie en zorgt zo voor een gevoel van veiligheid en structuur in de workshop, en ook om het groepsgevoel te bevorderen. ‘In het welkomstlied moet iedereen in de kring zich gezien voelen in de groep. Het zou ideaal zijn als iedereen meezingt, zodat men zich verbonden voelt en verwelkomd in de groep. Het helpt om een gevoel van verbondenheid tot stand te brengen tussen de individuen en groepsidentiteit te creëren. Maar daarbij moet het wel rekening houden met een ieder afzonderlijk, en hoe men geïntroduceerd wil worden. Sommige mensen voelen zich extravert en houden van iets kleurrijks en uitbundigs, terwijl anderen zich meer op hun gemak voelen met juist een hele kleine vermelding.’ Julian West‐ Music for Life Musician De functie van het welkomstlied is: •
•
•
•
•
•
•
•
Om iedereen afzonderlijk te begroeten (en op een eigen manier!). Om iedereen in de cirkel te verwelkomen, wat door allen gezien wordt. Om de groep te helpen tot rust en bezinning te komen. Om iedereen in de kring zich gewaardeerd te laten voelen: dat iemand je bij naam kent en verwelkomt heeft iets heel bijzonders. Je bent gekend. Je bent een mens. Je wordt gezien. Om te verbinden: dit is een waardevol moment voor de musici om een verbinding te maken met elk lid van de groep en hem of haar te observeren. Ook geeft dit de verzorgers en bewoners de kans een verbinding met elkaar aan te gaan. Om een groepsgevoel en een gevoel van gelijkwaardigheid te creëren. Iedereen wordt toegezongen, of ze nu een bewoner zijn, een verzorger of een musicus en dit bevordert het gevoel van gelijkwaardigheid in de groep. Om te reageren: de manier waarop de musici reageren op ieder afzonderlijk in het welkomstlied zet de toon voor de manier waarop de hele sessie zich zal ontwikkelen. We proberen te reageren op elk mens individueel, op een unieke manier en op het kleinste signaal dat ze geven, of dat nu verbaal of non‐verbaal is. Het biedt een kans om plezier te maken! Belangrijke muzikale elementen: •
•
•
•
Het is een eenvoudige begroeting, waarbij ieders naam wordt gebuikt en in een melodie verwerkt, liever dan een heel lied. Het moet meezingbaar zijn. (Denk na over woorden en de juiste manier van aanspreken voor iedere bewoner). Het moet kort zijn en gemakkelijk, zodat iedereen in de cirkel kan meedoen. Het is vaak gebaseerd op een drieklanks‐lied. •
•
•
•
Het moet flexibel zijn en op verschillende manieren kunnen worden gebruikt en in verschillende tempi om aan te sluiten bij het ‘gevoel’ van de sessie en de emotionele staat van elke bewoner, terwijl het ook voorspelbaar blijft. Het begint vaak vrij, op een soort vertellende manier met ruimte tussen elke gezongen begroeting zodat de bewoner kan reageren, of voor de musici om hun welkomstgroet met hun instrument te omlijsten. Het moet de ruimte in zich hebben om daarna ritmischer en voorspelbaar te worden. Dit kan worden benadrukt met een ritmisch basispatroon (rif) of een ostinato om een gevoel van ‘flow’ te geven en het meer als een lied te laten klinken. Musici gaan soms 2 of 3 keer rond in de kring om het groepsgevoel tot stand te brengen, dus probeer subtiele varianten te vinden voor de begeleiding/harmonische structuur, zonder de eenvoud en voorspelbaarheid van het lied te verstoren. www.hanze.nl/muziekendementie 
Download