Paragraaf 4 - Wikiwijs Maken

advertisement
Jongeren
Jongeren
H4 Bij welke groep hoor je?
Jongeren
Identificatie
Identificatie
Je herkent bepaalde kenmerken
van jezelf bij de ander.
Groepsidentificatie
Je voelt je verbonden met een
groep mensen, omdat je dezelfde
kenmerken of gewoonten hebt.
Jongeren
Hoe ontstaat een groepsgevoel?
1.
De plaats waar je vandaan komt. Denk aan mensen die:

in een dorp of juist een stad wonen (Amsterdammers /
Rotterdammers).

in een bepaalde provincie wonen (Friezen / Zeeuwen).

afkomstig zijn uit een ander land (Surinamers / Turken).
Jongeren
Hoe ontstaat een groepsgevoel?
2.
De religie waar je in gelooft. Bijvoorbeeld:

Het katholicisme

De islam

Het jodendom

Het protestantisme

Het boeddhisme

Etc…
Jongeren
Hoe ontstaat een groepsgevoel?
3.
Wanneer mensen een gezamenlijk belang of probleem hebben.
Bijvoorbeeld:

Scholieren

Treinreizigers

Werknemers

Automobilisten

Etc…
Jongeren
Hoe ontstaat een groepsgevoel?
4.
Wanneer mensen een gezamenlijke smaak of interesse hebben.
Bijvoorbeeld op het gebied van hobby, muziek of kleding.
Bijvoorbeeld:

Gamers

Sporters

Kookclubs

Skaters
Jongeren
Jongerenculturen
Jongerencultuur
Een groep jongeren met dezelfde
waarden, normen en gewoonten.
Jongerenculturen zijn ontstaan in de
jaren 60 van de vorige eeuw. Vanaf die
tijd:
 kwam er meer welvaart.
 kregen jongeren meer vrije tijd.
 wilden jongeren zich afzetten tegen
hun ouders.
Jongeren
Jong in de jaren zestig
03:13
http://www.schooltv.nl/video/jong-in-de-jaren-zestig-hoe-was-het-om-jong-te-zijn-inde-jaren-zestig/
Jongeren
‘Wij’ tegenover ‘zij’
Wij-gevoel
Zij-groep
Wanneer een groep zich sterk met
elkaar verbonden voelt.
Groep die als ‘tegenstanders’ van de
‘wij-groep’ wordt gezien.
Voorbeelden:
 Voetbalsupporters van verschillende clubs.
 Werknemers van concurrerende bedrijven.
 Leerlingen van verschillende scholen.
Polarisatie
Mensen en bevolkingsgroepen staan
scherp tegenover elkaar doordat de
tegenstellingen de nadruk krijgen.
Jongeren
Video-opdracht
Kijkopdracht: Welke groepen staan er in dit
videofragment tegenover elkaar?
06:37
Download