Transformatie in het Fysieke domein

advertisement
 AFSTUDEERSTAGE Transformatie in het Fysieke domein Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling
Even kennis maken, wie zijn wij? Wij zijn de landelijke verenging van gemeentelijke projectmanagement bureaus (PMB’s). Er zijn ruim 110 grote en middelgrote gemeenten lid. Wij hebben onszelf tot doel heeft gesteld om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de gemeentelijke PMB’s. Een gemeentelijk PMB is een gemeentelijk afdeling waar de project en programmamanagers zitten die zich bezighouden met complexe projecten en transformaties. Dit doen ze op het fysieke vlak (gebiedsontwikkeling) en in het sociale domein (de drie grote decentralisatie op het gebied van jeugd, zorg en participatie). Kijk even op www.digitaal-­‐leerhuis.nl voor meer info. Wat vragen wij van jou als afstudeerder? •
In eerste instantie moet je passie voelen voor de complexiteit van de vraagstukken, waar gemeenten voor staan in het fysieke domein. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je: •
goed compact kunnen schrijven, want we vragen ook om jouw inzichten direct te vertalen naar handreikingen richting de praktijk van gemeentelijke projectmanagement bureaus; •
beschikt over excellente modellerende vaardigheden, zodat je de onderstroom van de transformatie die gaande is weet te pakken; •
niet te beroerd bent om ook de handen uit de mouwen te steken bij het organiseren van een paar expertgroep bijeenkomsten. •
Dat je een plezierig gesprekspartner bent, die op verschillende niveaus contact weet te leggen. Wat bieden we jou? • De mogelijkheid om snel je netwerk uit te breiden bij de lokale en regionale overheden • Vrijheid om je onderzoek vorm te geven • Snel toegang tot de belangrijkste spelers in het landelijke veld van de gemeentelijke overheid • Ervaring opdoen met het begeleiden van een groep professionals. Inhoudelijk thema’s De gemeentelijke projectenbureaus staan voor de uitdaging om gebiedsontwikkeling vorm te geven in een wereld, waarin de meeste traditionele grote spelers (projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties) na de crisis een andere rol hebben. Kern thema is de veranderende rol van de gemeente vormgeven bij o.a. de volgende thema’s: • duurzame energie opwekking en andere stromenbenaderingen • organische gebiedsontwikkeling • tijdelijk gebruik van gebouwen (bijv kantoren, fabrieken...)en buitenruimten • Nieuwe verdien modellen • Subsidies als smeerolie voor niet rendabele ontwikkelingen • Krimp, vergrijzing • Zorg en gebiedsontwikkeling • Accommodatiebeleid in relatie tot strategisch vastgoedmanagement Wat vragen wij van jou als afstudeerder? In eerste instantie moet je passie voelen voor de zeer complexe vraagstukken, waar gemeenten voor staan in het fysieke domein. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je: -­‐
goed compact kunnen schrijven, want we vragen ook om jouw inzichten direct te vertalen naar handreikingen richting de praktijk van gemeentelijke projectmanagement bureaus; -­‐
beschikt over excellente modellerende vaardigheden, zodat je de onderstroom van de transformatie die gaande is weet te pakken; -­‐
niet te beroerd bent om ook de handen uit de mouwen te steken bij het organiseren van een paar expertgroep bijeenkomsten. -­‐
Dat je een plezierig gesprekspartner bent, die op verschillende niveaus contact weet te leggen. Werkwijze We gaan om tafel zitten met ondergetekende en kiezen een onderwerp dat binnen het thema past dat voor de tranformatie managers van belang is, en dat jouw nieuwsgierigheid prikkelt. We maken een planning met de meest belangrijke events. We stellen gezamenlijk een stage contract op en je kunt starten begin februari 2017. Samen met een andere afstudeerder. Je kunt vanuit thuis werken, m.u.v. de events, die zijn in Utrecht, op loop afstand van het station. 
Download