AM en Eigen Haard presenteren gezamenlijke visie op sociale

advertisement
AM en Eigen Haard presenteren gezamenlijke visie op sociale woningbouw in
gebiedsontwikkeling tijdens het ISHF
Op 21 juni 2017 presenteren gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningcorporatie Eigenhaard hun visie op sociale
woningbouw in gebiedsontwikkeling. Dit doen zij tijdens het International Social Housing Festival in Museum het Schip
Amsterdam. Peter Heuvelink (directeur AM) en Danny Wijnbelt (directeur ontwikkeling Eigen Haard) presenteren vanuit de
visie dat diversiteit een gebied versterkt en zorgt voor een levendige en veilige omgeving. De actuele gebiedsontwikkeling van
Landgoed Wickevoort in Cruquius laat zien hoe er concreet wordt gewerkt aan diversiteit.
Presentatie en workshop: Hoe gaat een gebiedsontwikkelaar om met sociale woningbouw?
AM en Eigen Haard geloven dat diversiteit zorgt voor een levendige en veilige omgeving. Maar hoe pas je dat toe in
gebiedsontwikkeling als sontwikkelaar en in de veranderende context van het speelveld van woningcorporaties? En hoe
vinden sociale woningbouw en diverse voorzieningen daarin hun plek? Ofwel: hoe maak je een inclusieve leefomgeving? De
ervaringen van AM en Eigen Haard worden toegepast op het nieuw te ontwikkelen Landgoed Wickevoort. Kernvraag daarbij is:
wat zijn de rollen van de partijen inclusief de bewoners?
Gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort
Een bijzondere opgave: een zorgterrein van 57 hectare wordt herontwikkeld tot bijzonder woongebied met sport-, zorg-,
woon- en onderwijsvoorzieningen. Werelden die voorheen gescheiden waren, ontmoeten elkaar in het Landgoed Wickevoort.
Het landgoed ligt in Cruquius, centraal tussen Heemstede, Haarlem en Hoofddorp. De gebiedsontwikkeling vindt plaats in
een nauwe samenwerking tussen AM, woningcorporatie Eigen Haard en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
AM draagt zorg voor de grondexploitatie en ontwikkeling van het gebied. Naast honderd vrije sector huurwoningen, worden in
totaal ongeveer 225 sociale huurwoningen en 425 koopwoningen gerealiseerd. Het project wordt met behulp van het cocreatiemodel I AM YOU van AM ontwikkeld, waarbij er wordt ontwikkeld op basis van conceptuele kracht, innovatie en
intensieve samenwerking met belanghebbenden. Al in een vroegtijdig stadium worden geïnteresseerden, omwonenden,
partners en overige partijen via onder andere crowdsourcing betrokken.
Wonen en zorg geïntegreerd
De combinatie van de nieuwe woningen en de bestaande voorzieningen zorgt voor synergie en
samenhang. Door ook de zorglocatie van SEIN te integreren in het toekomstige woongebied, ontstaat er een unieke
dynamiek. De stadsboerderij Hoeve Wickevoort verzorgt straks biologische landbouw en een boerderijwinkel voor beperkte
dagelijkse boodschappen. Ook gaat de hoeve een duurzame, veelzijdige en uitdagende rol vervullen voor bewoners en
clienten van de Cruquiushoeve. Zij werken mee aan biologische landbouwprojecten, verzorgen de boerderijdieren en dragen
bij aan de groenvoorziening van het gebied.
Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM
YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit
betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze
projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en
consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM,
onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
Over Eigen Haard
Eigen Haard zorgt voor goede en betaalbare huisvesting in de Metropoolregio Amsterdam voor mensen die dat het meest
nodig hebben. We werken, samen met onze partners, aan vitale en leefbare wijken in een gezonde regionale woningmarkt.
Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards