Dagprogramma Facilitaire Rondleiding De Kuip Dagvoorzitter

advertisement
Dagprogramma
09:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:30 uur
13:15 uur
15:15 uur
16:15 uur
Ontvangst met koffie en thee
Facilitaire Rondleiding De Kuip
Koffie break
Benchmark XL - Kennisdelen en Verbeteren
Netwerk Lunch
Benchmarksessies
OCI presentatie en Award uitreiking
Borrel
Dagvoorzitter
Gert-Jan Jansen
Facilitaire Rondleiding De Kuip
Een rondgang langs de rijke historie van de huidige Kuip en een kijkje achter de schermen. Tijdens de rondleiding in De Kuip
worden de unieke plekken van het stadion bezocht, zoals onder andere de beschilderde spelerstunnel, het Ereterras en het
oorspronkelijke hoofdgebouw: het authentieke Olympiagebouw. En dat alles met oog voor de facilitaire dienstverlening.
Koffie , kennis delen en verbeteren
De deelnemers hebben een kijkje achter de schermen kunnen nemen en tijdens de
korte koffie break al met elkaar kennis gemaakt. Wat willen we nog weten over het
Facilitair Management van De Kuip? Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen gaat in gesprek met
Rico Salomons, al meer dan 20 jaar de Facilitair Manager van dit legendarische stadion.
Vervolgens gaat hij in gesprek met de deelnemers en met de genomineerden voor de
Awards. Kortom, hij start Benchmark XL officieel.
Parallelsessies van 120 minuten
Om deel te nemen aan deze sessies hebben de deelnemers hun contracten en afspraken over het desbetreffende verdiepingsonderwerp meegenomen. Daarnaast gebruiken we hun eigen, tijdens de benchmark ingevulde gegevens voor de analyse.
Voor een aantal sessies worden op voorhand nog extra gegevens uitgevraagd om beter te kunnen vergelijken of verdiepen.
Om het leren en verbeteren te stimuleren faciliteren we de volgende verdiepingssessies:
Fleet Management - BREEAM - Servicekosten - Document Management - Catering - Onderhoud - Beveiliging Nieuwe norm NEN 15221 - Show Me The Workplace / The game
Marco van Bochove
Jaap van Daalen
Martin van Brandwijk
Fred-Anton Knoop
David Menkveld
Fleet Management
Niet elke facilitaire organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor het wagenpark. Wanneer dit
wel het geval is, is het vaak ook meteen een grote kostenpost. In deze verdiepingssessie gaan
we de costdrivers bespreken die elke deelnemer op voorhand middels een vragenlijst heeft
ingevuld. We gaan in op vragen als: Hoe is het wagenparkbeheer ingericht? Welke strategische
keuzes zijn er gemaakt? Wat zijn de gevolgen van HR-beleidskeuzes: welke keuzevrijheden heeft
de berijder, welke types auto worden besteld etc. Daarnaast kijken we naar de grootste
kostenposten en de taken en tijdbesteding van de beheerder.
BREEAM
In het benchmark rapport heeft u kunnen lezen hoeveel sterren u nu zou behalen als u
BRREEAM-NL In-Use certificering zou starten. Wat kunt u concreet doen om een hogere
certificering te behalen? Aan welke knoppen kunt u draaien, wat zijn de quick wins en wat zijn
noodzakelijke elementen in de BREEAM-NL In-Use certificering waar u aandacht aan moet
besteden? Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op deze vragen en worden uw resultaten verder
uitgediept.
Servicekosten
Huurt u? Dan betaalt u vaak ook servicekosten. In de benchmark kijken we zeer goed naar alle
facilitaire processen en wordt er ook gekeken naar besparingspotentieel. Echter de
servicekosten, dat is een grijs gebied. U betaalt het allemaal, maar waar precies voor betaald
wordt is vaak onduidelijk. Bent u benieuwd of uw servicekosten marktconform zijn en of ze
dezelfde elementen bevatten als bij andere organisaties? Schrijf u dan in voor deze sessie.
René Joor
Dick Paul
Auke Brugmans
Document Management
Veel organisaties hebben te maken met grote documentstromen. Multi channel, digitalisering
en nieuwe (social) media zijn niet te stoppen en zelfs wenselijk, maar zij brengen ook
complexe vraagstukken voor u met zich mee. Tijdens deze verdiepingssessie gaan we in op
vraagstukken die NU binnen uw organisatie spelen.Dit is niet altijd een facilitair vraagstuk,
maar raakt ook disciplines als marketing ICT, customer contact en de back offices. U kunt
daarom ook uw collega aanmelden, die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor het
organiseren of produceren van de documentstromen.
Show Me The Workplace / The Game
Kun je een spel spelen met een onderwerp als het containerbegrip “Het Nieuwe Werken”? Ja
natuurlijk! Juist doordat iedereen denkt het wel te weten, is het goed om op een
laagdrempelige manier met elkaar eens te discussiëren over de wenselijke situatie. Als u
gevraagd wordt, waar werkt u het liefst geconcentreerd een belangrijk stuk uit, of in welke
ruimte heeft u graag een ongepland informeel overleg. Kiest u hiervoor de kantoortuin of is de
coffee corner de meest geschikte plek? Deze sessie is voor iedereen die al geruime tijd bezig is
met HNW, maar waar het concept nog niet optimaal gebruikt wordt en voor iedereen die aan
de vooravond staat van een verandertraject. U krijgt inzicht in uw eigen manier van werken,
maar ook in die van anderen, dat is misschien nog wel het meest interessant.
Frank Turfboer
Patrick Nekkers
Dennis de Hoog
Joost Ran
Onderhoud
Het binnenklimaat staat in tevredenheidsonderzoeken op nummer 1. Doorgaans zien we een
lage tevredenheidsscore gecombineerd met een hoog belang voor de eindgebruiker. Het blijkt
in de praktijk zeer moeilijk om het klimaat te beïnvloeden en te weten welke zaken moeten
worden aangepast. Inzicht krijg je door te meten en vervolgens de juiste keuzes te maken.
Tijdens deze verdiepingssessie laat Frank Turfboer zien wat dat meten inhoudt en hoe u het
binnenklimaat, de installaties en het gebruik ervan kunt beïnvloeden.
Beveiliging: omgekeerd denken en handelen
Hoe is uw beveiligingsorganisatie ingericht? Fysieke mankracht of receptionistes met
beveiligingstaken? Is het een reflectie van het imago dat uw organisatie wil uitstralen? Waarom
heeft u deze keuzes gemaakt en ondersteunen deze middelen de belangrijke processen in uw
organisatie? En zeer belangrijk, wat doet u met alle informatie die beveiligingsmiddelen
opleveren? Tijdens deze sessie laten wij u op een andere manier naar beveiliging kijken en
laten wij u zien hoe u deze kunt inzetten om bijvoorbeeld uw BHV organisatie te beheren,
catering aan te sturen, ruimte efficiënter te beheren en slim parkeerbeheer in te voeren.
NEN 15221
In 2014 wordt de facilitaire benchmark voor het eerst uitgevoerd op basis van de nieuwe
Europese norm NEN15221. Wat dit betekent voor uw eigen benchmark, kunnen wij u nu al
laten zien. In deze sessie vertalen wij uw huidige benchmark naar de NEN15221. U krijgt direct
inzicht in het verschil tussen de benchmark op basis van de NEN2748 en op basis van de
NEN15221. Daarnaast ontvangt u na afloop van de sessie de vertaaltabel, advies t.b.v. uw
administratie en natuurlijk de resultaten.
Roy van der Vleuten
Catering
Het bedrijfsrestaurant en automaten zijn beïnvloedbare elementen van de facilitaire
dienstverlening. Banqueting daarentegen is veel minder te beïnvloeden. Wat zijn belangrijke
costdrivers voor Catering? En wat is de relatie met “Het Nieuwe Werken”? Dit zijn de thema’s
die tijdens deze verdiepingssessie uitvoerig worden besproken en geanalyseerd. Tevens komt
aan bod hoe u als facilitair professional invloed kunt uitoefenen op de belangrijke costdrivers.
Download